Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

icon

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym


 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Jacek Gajos


  Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Bożena Grzybowska

  Liczba łóżek: 36

  Działalność Oddziału Neurologii obejmuje:
  1. Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych OUN
  2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN
  3. Diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych
  4. Diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych
  5. Diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych
  6. Diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN
  7. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia
  8. Diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN
  9. Diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN
  10. Diagnostyka różnicowa neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów.

  W pracowni USG:
  Badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych i mózgowych

  W pracowni Rehabilitacji:
  Wstępna rehabilitacja narządu ruchu, fizykoterapia.

  PODODDZIAŁ UDAROWY

  Liczba łóżek: 16

  Istnieje w Szpitalu Miejskim od ponad 10 lat.
  Jest wyspecjalizowany w leczeniu pacjentów z ostrymi naczyniowymi schorzeniami OUN.
  Od wielu lat Oddział prowadzi leczenie trombolityczne ostrych udarów niedokrwiennych mózgu. Oddział ma duże doświadczenie w prowadzeniu leczenia trombolitycznego udarów mózgu oraz ma pozytywne efekty tego leczenia. W Oddziale zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski. W trakcie pobytu na Oddziale pacjenci mają zapewnioną nowoczesną terapię oraz życzliwą i przyjazną atmosferę w trakcie pobytu.

 • ul. Zegadłowicza 3
  41-219 Sosnowiec
  Lokalizacja Oddziału Neurologii: budynek A, II piętro
  • (32) 41 30 650 – Kierownik Oddziału Neurologii
  • (32) 41 30 651 – Sekretariat Oddziału
  • (32) 41 30 652 – Pielęgniarka Oddziałowa
  • (32) 41 30 653 – Dyżurka Lekarska
  • (32) 41 30 654, 655, 656 – Dyżurka Pielęgniarska
  Lokalizacja Pododdziału Udarowego: budynek A, III piętro
  • (32) 41 30 656 – Dyżurka Pielęgniarek

  Łóżka covidowe dla Oddziału Neurologii i Pododdziału Udarowego:

  • (32) 41 30 615 i 485 – Pokój Pielęgniarek