Dzienny Oddział Psychiatryczny

icon

Dzienny Oddział Psychiatryczny


 • Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Klinke – Specjalista psychiatra

  Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Kuca-Mulak – Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

  Liczba łóżek: 50

  Oddział Psychiatryczny powstał w maju 2006. Na początku liczył 26 łóżek i planowany był jako oddział ogólny oraz pododdział detoksykacji. Ostatecznie powstał Oddział o profilu ogólnopsychiatrycznym oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.
  W 2013 roku oddział przeszedł gruntowny remont i został powiększony do 37 łóżek. Placówka świadczy usługi dla pacjentów z największego rejonu w okolicy w systemie całodobowym, stąd profil leczonych to głównie ostre stany w psychiatrii.
  W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi psychiatryczne w najbliższym czasie rozważana jest dalsza rozbudowa Oddziału. Oprócz zwiększenia liczby łóżek planowane jest powstanie psychiatrycznej izba przyjęć oraz dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

  Dzienny Oddział Psychiatryczny prowadzony jest w ramach Programu „Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

 • Lokalizacja:
  ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec

  Lokalizacja Oddziału: parter
  • (32) 41 30 277 – Pielęgniarka Oddziałowa