Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

icon

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

W Przychodni „Zagórze” działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Szpital mając na uwadze komfort Pacjentów, jak również ich bezpieczeństwo w sytuacji nagłego zachorowania szczególnie zabiegał o zakontraktowanie z NFZ tych świadczeń. Obecnie w pomieszczeniach podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkie soboty, niedziele i święta, w ciągu dnia i nocy, czuwają zespoły nocnej i świątecznej pomocy. W razie nagłego zachorowania do Szpitala mogą się zgłosić wszyscy mieszkańcy Sosnowca. Jeśli istnieje potrzeba, leczenie kontynuowane jest w poradniach specjalistycznych, a także w oddziałach szpitalnych – wewnętrznych , neurologicznych, chirurgicznych. Pacjenci nocnej i świątecznej pomocy mają zapewniony całodobowy dostęp do badan laboratoryjnych, RTG i USG oraz transportu sanitarnego, a także, w sytuacjach szczególnych, możliwość wezwania lekarza do domu.


Kontakt:

Koordynator: Monika Mróz
ul. Szpitalna 1
tel. (32) 41 30 520, 510 394 933, 510 394 923
Lokalizacja: Przychodnia Zagórze, Parter