Medycyna Pracy

icon

Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy

Lekarz Medycyny Pracy: lek. med. Grzegorz Mendrek


Pielęgniarka: Małgorzata Wolska

Do zadań Poradni Medycyny Pracy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. należą:

  • ochrona pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków ze względu na środowisko pracy i sposób jej wykonywania,
  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi,
  • oddziaływanie w celu poprawy warunków pracy.

W ramach prowadzonych działań realizowane są badania wstępne, okresowe i kontrolne dla szerokiej gamy stanowisk pracy i stwierdzonych dla nich zagrożeń. Dostęp do specjalistów i rozbudowane własne zaplecze diagnostyczne, pozwalają na szybką i sprawną realizację oczekiwań naszych Klientów.
Oferta Poradni obejmuje między innymi:

  • lekarza medycyny pracy
  • lekarzy specjalistów: neurolog, okulista, otolaryngolog
  • pielęgniarkę medycyny pracy
  • psychologa
  • badania diagnostyczne
  • badania laboratoryjne

Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się w zamieszczonym poniżej cenniku.
Klientów zainteresowanych stałą współpracą, bądź usługami nie wyszczególnionymi w cenniku, zapraszamy do kontaktu z Działem Organizacyjnym.

Informacja o usługach:
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Szpitalna 1, Gabinet nr 210
tel. 32 41-30-523
Czynne: wtorek i czwartek godz. 7.00-9.00

Umowy:
Dział Organizacyjny
tel. 32 413 03 21 lub 32 413 03 07

e-mail: organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl

Cennik usług:

LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
1 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników, z wydaniem zaświadczenia 45,00
2 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją okulistyczną, z wydaniem zaświadczenia 85,oo
3 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją neurologiczną, z wydaniem zaświadczenia 85,00
4 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją otolaryngologiczną, z wydaniem zaświadczenia 85,00
5 Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z dwiema konsultacjami (okulista i otolaryngolog lub okulista i neurolog lub otolaryngolog i neurolog), z wydaniem zaświadczenia 130,00
6 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z trzema konsultacjami (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna), z wydaniem zaświadczenia 170,00
7 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wydaniem zaświadczenia 35,00
8 Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników przy pracy z hałasem (z konsultacją otolaryngologiczną i badaniem: progowa audiometria tonalna) 110,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
9 Badania kierowców na prawo jazy (bez badań psychologicznych/zmierzchowych/olśnienia)  200,00
10 Badanie kierowców w ramach Kodeksu Pracy (badania wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja neurologiczna, badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
150,00
11 Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria A i B)

w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna

200,00
12 Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria C i D)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
13 Badania kierowców w ramach dodatkowych obowiązków służbowych (wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  GLUC Glukoza (surowica)
150,00
14 Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna, progowa audiometria totalna badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica)
200,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
15 EKG 10
16 RTG klatki piersiowej P-A 30
17 Spirometria 20
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
18 Aminotransferaza alaninowa 3,50
19 Aminotransferaza asparaginianowa 3,50
20 Badanie ogólne moczu z osadem 3,50
21 Cholesterol całkowity 3,50
22 Glukoza (surowica) 3,50
23 Morfologia krwi obwodowej (18-parametrowa) 3,50
24 Rozmaz krwi obwodowej (leukogram) 3,50
25 Bilirubina całkowita 3,50
26 Gammaglutamylotransferaza 3,50
27 Kreatynina z GFR 3,50
28 Retikulocyty 3,50
29 Płytki krwi 3,50
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
30 Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy  20,00
Badania realizowane przez podwykonawcę. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 41-30-523)