Prawa pacjenta

Biuro Zarządu przyjmuje skargi i wnioski pod adresem: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Zegadłowicza 3 , 41-200 Sosnowiec,
II piętro budynku A, w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00,

telefonicznie: (32) 4130 321, e-mail: organizacyjny@szpital.sosnowiec.pl

Rzecznik Praw Pacjenta: Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Telefoniczna informacja pacjenta: 800-190-590,
czynna w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku,

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
(22) 532-82-50, fax:(22) 532-82-30, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

       Izby Przyjęć

       Rejestracje Poradni

       Oddziały

       Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

       Dział Zarządu

Zobacz ustawę o Prawach Pacjenta