Prawa pacjenta

Biuro Zarządu przyjmuje skargi i wnioski pod adresem: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Zegadłowicza 3 , 41-200 Sosnowiec,
II piętro budynku A, w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00,

telefonicznie: (32) 4130 321, e-mail: biurozarzadu@szpital.sosnowiec.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 (czynna całą dobę).
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa,

kancelaria@rpp.gov.pl, fax: (22) 506 – 50 – 64
https://www.gov.pl/web/rpp/

Izba Przyjęć
Rejestracje Poradni
Oddziały
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Biuro Zarządu

Zobacz ustawę o Prawach Pacjenta