Zasady Opuszczania Oddziałów przez pacjenta

(zgodnie z § 101 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.)

 

Pacjent może przebywać poza terenem oddziału Szpitala Miejskiego w następujących przypadkach:

1. Po wypisie z oddziału, po otrzymaniu karty informacyjnej / wypisowej/  i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej; pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału;

2. Po uzyskaniu przepustki (dotyczy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie). Przepustki udziela ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny. Po uzyskaniu zgody na opuszczenie oddziału pacjent zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Przed opuszczeniem oddziału pacjent wysłuchuje rad i wskazówek dotyczących zachowania się w środowisku domowym /sposób podawania leków, wykonania toalety, żywienia/;

3. Po uzyskaniu zgody na spacer; o możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane;

4. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach. Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów.
W sytuacji takiej pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Szpitala Miejskiego lub poza nim. Opieka nad pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.