Budowa Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem na ukończeniu.

2 grudnia, 2010

Wczoraj, tj. 1 grudnia 2010r. wykonawca robót na budowie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem – Firma MILIMEX Sp.z o.o. przekazała do odbioru pomieszczenia w segmencie B i C.
Do odbioru przekazanych pomieszczeń przystąpiła powołana w Szpitalu Komisja Odbiorowa.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ilustrujące trwający odbiór pomieszczeń, m.in. sali cięć cesarskich i sali porodowej.

Na odbiór oczekują już pomieszczenia Oddziału Noworodków i Wcześniaków w segmencie B:

oraz pomieszczenia w segmencie C:

Większ ość pomieszczeń w segmencie A jest gotowych, trwają ostatnie prace wykończeniowe: