Czasowe zawieszenie działalności Oddziału Psychiatrycznego z Detoksykacją

2 grudnia, 2019

Zarząd Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. zawiadamia o
czasowym zawieszeniu działalności Oddziału Psychiatrycznego z
Detoksykacją zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3, w
okresie od 10 listopada 2019r. do 31 stycznia 2020r., na podstawie zgody
wydanej przez Wojewodę Śląskiego Decyzją z dnia 24 października 2019r.