Seniorzy poznali swoje prawa, jako pacjenci

17 maja, 2016

Naczelna Pielęgniarka Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego mgr Renata Póda poprowadziła bezpłatny wykład dla seniorów pt. „Prawa Pacjenta”. Wystąpienie odbyło się 11 maja 2016 roku w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas. Ponad setka słuchaczy dowiedziała się m.in. o prawach pacjenta, w tym prawie do informacji i dokumentacji medycznej oraz poszanowania intymności i godności pacjenta, konsekwencjach zawinionego naruszenia praw pacjenta, zasad i trybie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Przybliżona została także rola instytucji rzecznika praw pacjenta.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu mgr Póda długo odpowiadała na pytania seniorów, żywo zaciekawionych omawianymi zagadnieniami.

Wykład poprzedziła prezentacja Pani Agnieszki Płazak pracownika Działu Jakości i Rozwoju, przedstawiająca cele i zadania Szpitala oraz jego działalność leczniczą i profilaktyczno-edukacyjną.

Wykład prawa pacjenta