• Strona główna
  • Aktualności
  • Szczepienie personelu podmiotów leczniczych oraz aptek – zmiana terminu do 23 grudnia 2020 r., godz. 14:30
Szczepienie personelu podmiotów leczniczych oraz aptek – zmiana terminu do 23 grudnia 2020 r., godz. 14:30

15 grudnia, 2020

Szanowni Państwo,

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. został wskazany jako tzw. szpital węzłowy w zakresie prowadzenia szczepień przeciwko Covid-19.

Szczepienia wykonywane będą na podstawie oświadczenia – zgody osób zainteresowanych, które stanowią personel medyczny i niemedyczny szpitali, a także przychodni, aptek. Podmioty lecznicze zainteresowane programem szczepień winny zgłosić gotowość swojego personelu                  do zaszczepienia, przekazując następujące dane:

– nazwę podmiotu zgłaszającego wraz z danymi adresowymi, nr tel.,

– imienną listę pracowników wraz z nr PESEL oraz wskazaniem charakteru zatrudnienia (pracownik medyczny, niemedyczny),

– oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych,

UWAGA! Liczba oświadczeń winna być zgodna z liczbą osób na liście, w przypadku zgłoszenia drogą e-mail należy dostarczyć OŚWIADCZENIE – ZGODĘ w wersji oryginalnej do dnia 28.12.2020

Deklaracje o chęci skorzystania ze świadczenia – szczepienia przeciwko COVID-19, można składać za pośrednictwem e-mail, poczty lub bezpośrednio do:

– Pani Moniki Mróz; Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, Sosnowiec; p. II, pok. nr 217.P,  w godz.7:30 – 14:30

– Pani Ewy Momot; Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.,  ul. E. Zegadłowicza 3, p. II, pokój naprzeciw Sekretariatu, w godz. 7:30 – 14:30.

Skrzynka mailowa dla dedykowanych podmiotów na listy chętnych do szczepień:

szczepienia-covid@szpital.sosnowiec.pl

W przypadku wysyłki oświadczenia pocztą, kopertę należy opisać: „Nie otwierać dane poufne”. Przesyłkę proszę kierować na adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2020 r., godz.  14:30

W załączeniu oświadczenie o chęci przystąpienia do programu szczepień:

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA