Zachęcamy mieszkańców Sosnowca do Oddawania Krwi.

26 marca, 2010

Krew można oddać w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Warszawskiej 4 w Sosnowcu w każdy I i IV wtorek miesiąca w godzinach od 11.00 do 17.00.
Ponadto krew można oddać w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowanym w naszym Szpitalu przy ulicy Zegadłowicza 3.