• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK

2 grudnia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-55/22

Termin składania ofert: 05.01.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,110389,977affdd182ecc0d3f36b12b9a194e90.html