• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO wraz z przystosowaniem pomieszczeń i instalacją Zakup mammografu cyfrowego – dotacja Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadnia pod nazwą „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów – mammografów”
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO wraz z przystosowaniem pomieszczeń i instalacją Zakup mammografu cyfrowego – dotacja Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadnia pod nazwą „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów – mammografów”

13 lipca, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-27/21

Termin składania ofert: 21.07.2021 godz. 10:00

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net

 

Zamawiający zamierza przeprowadzić wizję lokalną w dniu 15.07.2021 roku (czwartek) godz. 11:00, ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec, miejsce spotkania: hall główny (rejon poradni)