• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczenia zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem Covid-19 na terenie Sosnowca – Dotacja Gminy Sosnowiec – umowa UB/1717/WZD/1818/22 z dnia 12.09.2022 r.
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczenia zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem Covid-19 na terenie Sosnowca – Dotacja Gminy Sosnowiec – umowa UB/1717/WZD/1818/22 z dnia 12.09.2022 r.

27 września, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-48/22

Termin składania ofert: 05.10.2022.r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,101547,22aee4333cfc82f6e019386b6b96c173.html