DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

29 marca, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-1/21

Termin składania ofert: 07.04.2021 10:30

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/