Dostawa wózków do transportu bielizny szpitalnej

22 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/48/2008

Termin składania ofert: 2008/11/06 16:22