• Strona główna
  • Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

30 czerwca, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-22/20

Termin składania ofert: 08.07.2020r. godz. 10:00