• Strona główna
  • Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami: wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz z przebudową parterowego łącznika
Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami: wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz z przebudową parterowego łącznika

16 lipca, 2013

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZP-2200-51/2013

Termin składania ofert: 2013/07/24 15:57