• Strona główna
  • Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telef
Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telef

14 sierpnia, 2013

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZP-2200-61/2013

Termin składania ofert: 2013/08/22 15:57