• Strona główna
  • USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

25 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-22/23

Termin składania ofert: 12.05.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,126358,81967d367ecd99eb2ec4698b6a598e0e.html