Usługa żywienia pacjentów szpitala

15 stycznia, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-3/24

Termin składania ofert: 13.02.2024r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,153681,6a77f816e1bc96e07d5584cebcdecc3c.html