Medycyna Pracy

icon

Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy

Lekarz Medycyny Pracy: lek. med. Grzegorz Mendrek


Pielęgniarka: Małgorzata Wolska

Do zadań Poradni Medycyny Pracy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. należą:

  • ochrona pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków ze względu na środowisko pracy i sposób jej wykonywania,
  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi,
  • oddziaływanie w celu poprawy warunków pracy.

W ramach prowadzonych działań realizowane są badania wstępne, okresowe i kontrolne dla szerokiej gamy stanowisk pracy i stwierdzonych dla nich zagrożeń. Dostęp do specjalistów i rozbudowane własne zaplecze diagnostyczne, pozwalają na szybką i sprawną realizację oczekiwań naszych Klientów.
Oferta Poradni obejmuje między innymi:

  • lekarza medycyny pracy
  • lekarzy specjalistów: neurolog, okulista, otolaryngolog
  • pielęgniarkę medycyny pracy
  • psychologa
  • badania diagnostyczne
  • badania laboratoryjne

Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się w zamieszczonym poniżej cenniku.
Klientów zainteresowanych stałą współpracą, bądź usługami nie wyszczególnionymi w cenniku, zapraszamy do kontaktu z Działem Jakości i Rozwoju.

Informacja o usługach:
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Szpitalna 1, Gabinet nr 210
tel. 32 41-30-523
Czynne: wtorek i czwartek godz. 8-11
Umowy:
Dział Jakości i Rozwoju
tel. 32 413 01 76
kom. 782 515 119
e-mail: ruminski@szpital.sosnowiec.pl


Cennik usług:

LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
1Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników, z wydaniem zaświadczenia45,00
2Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją okulistyczną, z wydaniem zaświadczenia85,oo
3Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją neurologiczną, z wydaniem zaświadczenia85,00
4Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją otolaryngologiczną, z wydaniem zaświadczenia85,00
5Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z dwiema konsultacjami (okulista i otolaryngolog lub okulista i neurolog lub otolaryngolog i neurolog), z wydaniem zaświadczenia130,00
6Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z trzema konsultacjami (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna), z wydaniem zaświadczenia170,00
7Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wydaniem zaświadczenia35,00
8Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników przy pracy z hałasem (z konsultacją otolaryngologiczną i badaniem: progowa audiometria tonalna)110,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
9Badania kierowców na prawo jazy (bez badań psychologicznych/zmierzchowych/olśnienia) 200,00
10Badanie kierowców w ramach Kodeksu Pracy (badania wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja neurologiczna, badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
150,00
11Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria A i B)

w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna

200,00
12Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria C i D)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
13Badania kierowców w ramach dodatkowych obowiązków służbowych (wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna,  GLUC Glukoza (surowica)
150,00
14Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna, progowa audiometria totalna badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica)
200,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
15EKG10
16RTG klatki piersiowej P-A30
17Spirometria20
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
18Aminotransferaza alaninowa3,50
19Aminotransferaza asparaginianowa3,50
20Badanie ogólne moczu z osadem3,50
21Cholesterol całkowity3,50
22Glukoza (surowica)3,50
23Morfologia krwi obwodowej (18-parametrowa)3,50
24Rozmaz krwi obwodowej (leukogram)3,50
25Bilirubina całkowita3,50
26Gammaglutamylotransferaza3,50
27Kreatynina z GFR3,50
28Retikulocyty3,50
29Płytki krwi3,50
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
30Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy 20,00
Badania realizowane przez podwykonawcę. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 41-30-523)