Oddział Geriatrii i Diabetologii

icon

Oddział Geriatrii i Diabetologii

Kierownik Oddziału: lek. Monika Blacha-Prokop

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Smędzik

Liczba łóżek: 22

Tel. Lekarze – 32 4130 483

Pielęgniarka Oddziałowa – 32 4130 482

Dyżurka pielęgniarska – 32 4130 485

 

Oddział specjalizuje się w rozpoznaniu i leczeniu chorób wewnętrznych  pacjentów po 60 r.ż., prowadzeniu diagnostyki zespołów geriatrycznych w zakresie zaburzeń układu:

✔ krążenia,
✔ oddechowego,
✔ krwiotwórczego,
✔ pokarmowego,
✔ moczowego,
✔ oraz podstawowych zaburzeń endokrynologicznych.

W zakresie diabetologii Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie cukrzycy oraz jej powikłań wraz z edukacją diabetologiczną.
Lecznicze postępowanie w Oddziale charakteryzuje się całościową oceną stanu zdrowia pacjenta oraz analizą wpływu na siebie leków przepisanych przez różnych specjalistów. Wobec pacjentów powyżej 60 r. ż. przeprowadzana jest całościowa ocena geriatryczna (COG), która pozwala ocenić zakres występujących zaburzeń oraz ustalić priorytety w leczeniu, rehabilitacji i opiece.