Cennik Usług

Cennik usług Szpitala
icon

Cennik Usług Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

wykonywanych na rzecz pacjentów nieubezpieczonych i innych osób

oraz na podstawie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
1.Progowa audiometria tonalna40,00
2.Audiometria impedancyjna37,00
3.Testy nadprogowe (próba SISI)25,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Endoprotezoplastyka
1.Cementowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze znieczuleniem ogólnym19 000,00
2.Cementowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym19 000,00
3.Cementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego (całkowita) ze znieczuleniem ogólnym17 000,00
4.Cementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego (całkowita) ze znieczuleniem podpajęczynówkowym17 000,00
5.Bezcementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego ze znieczuleniem ogólnym19 000,00
6.Bezcementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym19 000,00
Zabiegi Rekonstrukcyjne i Artroskopowe
7.Rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana ze znieczuleniem ogólnym8 500,00
8.Rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana ze znieczuleniem podpajęczynówkowym8 500,00
9.Artroskopia stawu kolanowego ze znieczuleniem ogólnym3 800,00
10.Artroskopia stawu kolanowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym3 800,00
11.Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki ze znieczuleniem ogólnym5 300,00
12.Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki ze znieczuleniem podpajęczynówkowym5 300,00
13.Artroskopia nadgarstka ze znieczuleniem ogólnym3 500,00
14.Artroskopia barku z ciasnotą podbarkową – odbarczenie ze znieczuleniem ogólnym5 300,00
15.Artroskopia barku z rekonstrukcją stożka rotatorów ze znieczuleniem ogólnym (bez kosztu implantu)6 200,00
16.Artroskopia barku z rekonstrukcją obrąbka ze znieczuleniem ogólnym (bez kosztu implantu)6 200,00
17.Artroskopia stawu skokowego ze znieczuleniem ogólnym4 000,00
18.Artroskopia stawu skokowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym4 000,00
Plastyka i Pozostałe zabiegi
19.Przykurcz Dupuytrena ze znieczuleniem ogólnym2 800,00
20.Przykurcz Dupuytrena ze znieczuleniem miejscowym2 500,00
21.Plastyka palucha koślawego stopy SCARF ze znieczuleniem ogólnym4 700,00
22.Plastyka palucha koślawego stopy SCARF ze znieczuleniem podpajęczynówkowym4 700,00
23.Plastyka palucha koślawego stopy WEIL ze znieczuleniem ogólnym3 700,00
24.Plastyka palucha koślawego stopy WEIL ze znieczuleniem podpajęczynówkowym3 700,00
25.Plastyka palucha koślawego stopy SCARF + WEIL ze znieczuleniem ogólnym5 500,00
26.Plastyka palucha koślawego stopy SCARF + WEIL ze znieczuleniem podpajęczynówkowym5 500,00
27.Palec trzaskający dłoni ze znieczuleniem miejscowym1000,00
28.Zespół cieśni nadgarstka ze znieczuleniem miejscowym1 600,00
29.Naprawa ścięgna Achillesa ze znieczuleniem ogólnym3 500,00
30.Naprawa ścięgna Achillesa ze znieczuleniem ogólnym3 500,00
31.Rowek nerwu łokciowego ze znieczuleniem ogólnym3 000,00
32.Choroba de Quervaina ze znieczuleniem ogólnym2 400,00
33.Palec młotkowaty stopy ze znieczuleniem ogólnym2 500,00
34.Palec młotkowaty stopy ze znieczuleniem podpajęczynówkowym2 500,00
35.Przezskórna ewakuacja zwapnień stożka rotatorów4 000,00
Dodatkowy koszt pobytu pacjenta na oddziale ponad czas wynikający z procedury zabiegowej450 zł/dzień
LP.Proponowane badania / konsultacje
Hematologia
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
1.Leukocyty metoda komorowa6,00
2.Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z palca)8,00
3.Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z żyły)7,00
4.OB (pobranie z żyły)5,00
5.Płytki krwi (Trombocyty) metoda komorowa6,00
6.Retikulocyty8,00
7.Rozmaz krwi obwodowej (leukogram)8,00
8.Oporność osmotyczna18,00
9.Obecność eozynofili w wymazie z nosa (ocena dostarczonego preparatu)10,00
10.Pobranie materiału4,00
Koagulologia
1.Czas APTT (kaolinowo-kefalinowy)7,00
2.Czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR (+ fibrynogen z PT)7,00
3.D-dimery – ilościowo43,00
4.Fibrynogen metodą Claussa14,00
Serologia grup krwi
1.Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał49,00
2.Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)30,00
3.Badanie alloprzeciwciał PTA-PEG37,00
4.Badanie alloprzeciwciał PTA-LISS37,00
Biochemia kliniczna
1.Albumina8,00
2.Klirens kreatyniny (surowica, mocz DZM)12,00
3.CREA Kreatynina (mocz DZM)7,00
4.CALC Wapń w surowicy5,00
5.AMYL Amylaza ( mocz)7,00
6.ALAT Aminotransferaza alaninowa6,00
7.ALP Alkaliczna fosfataza6,00
8.AMYL Amylaza (surowica)7,00
9.ASPAT Aminotransferaza asparaginianowa6,00
10.CALC Wapń w moczu (DZM)7,00
11.CHOL Cholesterol całkowity6,00
12.CK Kinaza kreatynowa10,00
13.CK­MB Frakcja sercowa CK10,00
14.CREA Kreatynina (surowica) z GFR7,00
15.Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (surowica)18,00
16.Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (mocz)21,00
17.Fe Żelazo6,00
18.Gazometria (równowaga kwasowo­zasadowa)49,00
19.GGTP Gammaglutamylotransferaza7,00
20.GLUC Glukoza (surowica)6,00
21.GLUC Glukoza w moczu (mocz ranny lub DZM)5,00
22.HbA1c Hemoglobina glikowana27,00
23.HDL-­CHOL Frakcja HDL (met. bezpośrednia)8,00
24.LD-CHOL Frakcja LDL (parametr wyliczany)2,00
25.MG Magnez7,00
26.PHOS Fosfor (surowica)7,00
27.TBIL Bilirubina całkowita6,00
28.Test tolerancji glukozy (krzywa 2­punktowa)12,00
29.Test tolerancji glukozy (krzywa 3­punktowa)18,00
30.TIBC Zdolność wiązania żelaza (UIBC)10,00
31.TP Białko6,00
32.TRIG Trójglicerydy6,00
33.URCA Kwas moczowy (surowica)6,00
34.UREA Mocznik (surowica)6,00
35.Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL) 1620,00
36.PHOS Fosfor (mocz)7,00
37.URCA Kwas moczowy (mocz)6,00
38.UREA Mocznik (mocz)6,00
Analityka ogólna
1.Badanie kału na krew utajoną12,00
2.Badanie kału na pasożyty (1 próbka)8,00
3.Badanie moczu na glukozę i aceton5,00
4.Badanie ogólne moczu z osadem7,00
5.Badanie ogólne płynu mózgowo­rdzeniowego z osadem PMR24,00
6.Białko Bence­Jonesa w moczu (próba jakościowa)7,00
7.Białko w moczu (mocz ranny lub DZM)6,00
8.Kał nas stopień strawienia11,00
9.Oznaczenia antygenu Giardia lamblia w kale24,00
10.Test ciążowy z możliwością oznaczenia w surowicy lub w moczu14,00
11.Badanie ogólne płynów z jam ciała24,00
12.Liczba Addisa8,00
13.Wymaz z pochwy na obecność plemników (ocena dostarczonego preparatu)12,00
14.Wymaz na czystość pochwy (ocena dostarczonego preparatu)22,00
Immunodiagnostyka
1.ASO lateks – metoda jakościowa12,00
2.CRP test ilościowy18,00
3.RF lateks12,00
4.RPR Syphylis7,00
Oznaczenia immunochemiczne
1.Antygen Hbs HbsAg18,00
2.FT317,00
3.FT417,00
4.TSH (test III generacji)17,00
5.PSA20,00
6.Vit. B1230,00
7.Troponina I30,00
8.Antygen Hbs HbsAg – test potwierdzenia49,00
9.Prokalcytonina80,00
Badania realizowane w warunkach szczególnych – Zawarcie umowy wymaga zgody Koordynatora Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
1.Próba zgodności serologicznej74,00
2.Alkohol etylowy (etanol)37,00
Oznaczanie poziomu hormonów
1.ACTH22,00
2.Androstendion19,00
3.DHEA21,00
4.DHEAS19,00
5.Estradiol16,00
6.FHS16,00
7.Kalcytonina40,00
8.Kortyzol18,00
9.LH16,00
10.Parathormon18,00
11.Progesteron16,00
12.Prolaktyna16,00
13.Testosteron16,00
14.T314,00
15.T414,00
16.Wolny estriol19,00
17.Wolny testosteron21,00
18.17­-OH progesteron18,00
19.17­-OH w DZM30,00
20.17­-KS w DZM30,00
21.ß ­-HCG16,00
21.AMH120,00
Oznaczanie poziomu markerów nowotworowych
1.AFP16,00
2.ß­2 mikroglobulina23,00
3.CA12519,00
4.CA 19­-919,00
5.CA 15­-319,00
6.CEA16,00
7.Frakcja wolna PSA20,00
8.TPS53,00
9.S­100135,00
10.HE-450,00
11.C 72-4100,00
12.Test ROMA (CA125, He-4, obliczenie współczynnika)80,00
Diagnostyka chorób zakaźnych
1.Anty HAV total26,00
2.Anty HAV IgM26,00
3.Anty Hbe21,00
4.Anty Hbc total21,00
5.Anty Hbc Ig M23,00
6.Anty Hbs14,00
7.Anty-HCV24,00
8.Anty HIV 4 gen Ag/Ab17,00
9.Borelia IgG w surowicy18,00
10.Borelia IgG w PMR25,00
11.Borelia IgM w surowicy18,00
12.Borelia IgM w PMR25,00
13.Borelia Western Blot104,00
14.Chlamydia pneumoniae IgG21,00
15.Chlamydia pneumoniae IgM21,00
16.Chlamydia trachomatis IgG21,00
17.Chlamydia trachomatis IgM21,00
18.CMV awidność43,00
19.CMV IgG18,00
20.CMV IgM18,00
21.EBV Ig G21,00
22.EBV Ig M21,00
23.FTA35,00
24.FTA­ ABS35,00
25.Hbe Ag23,00
26.Rubella IgG18,00
27.Rubella IgM18,00
28.Toxoplazma awidność43,00
29.Toxoplazma IgG17,00
30.Toxoplazma IgM17,00
31.VDRL12,00
32.Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgG – metoda ilościowa17,00
33.Borelia Western Blot IgM104,00
34.Herpes simplex IgG19,00
35.Herpes simplex IgM19,00
36.Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgM- metoda ilościowa17,00
Badania immunologiczne
1.IgA30,00
2.IgE całkowite16,00
3.IgG wPMR17,00
4.IgG w surowicy14,00
5.IgM14,00
6.Immunofiksacja250,00
7.Profil ANA35,00
8.Przeciwciała anty-CCP33,00
9.Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG30,00
10.Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM30,00
11.Przeciwciała anty – TPO18,00
12.Przeciwciała okołojądrowe granulocytów obojętnochłonnych pANCA35,00
13.Przeciwciała przeciwko antygenom mikrosomowym komórek wątrobowych i nerkowych LKM24,00
14.Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GBM45,00
15.Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych cANCA35,00
16.Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne ACPA24,00
17.Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA – dsDNA25,00
18.Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – test przesiewowy18,00
19.Przeciwciała przeciwjądrowe metodą IF – test przesiewowy (ANA1)30,00
20.Przeciwciała przeciwjądrowe metodą IF – ozn. Miana (ANA2)45,00
21.Przeciwciała przeciwjądrowe ANA profil (ANA3)100,00
22.Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG30,00
23.Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA30,00
24.Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka PCA55,00
25.Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA24,00
26.Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA24,00
27.Przeciwciała przeciwplemnikowe30,00
28.Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny ARAB94,00
29.Przeciwciała przeciw receptorom TSH33,00
30.Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom wątroby SLA85,00
31.Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie19,00
32.Przeciwciała przeciwko glutamatodekarboksylazie GADA65,00
33.Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA30,00
34.Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG30,00
35.Przeciwciała antygliadynowe IgA40,00
36.Przeciwciała antygliadynowe IgG40,00
37.Przeciwciała przeciw pemfigoidowi skóry100,00
38.Przeciwciała przeciwpłytkowe200,00
39.Przeciwciała przeciwko akwaporynie 4140,00
40.Przeciwciała onkoneuronalne200,00
41.Ludzki antygen leukocytarny BR 27 (HLA-B27)250,00
Badania pozostałe
1.ACP8,00
2.α-1antytrypsyna30,00
3.ASO met ilościowa11,00
4.Bilirubina bezpośrednia7,00
5.Ceruloplazmina18,00
6.Cholinesteraza18,00
7.C-peptyd18,00
8.Cynkprotoporfiryna we krwi75,00
9.Erytropoetyna45,00
10.Ferrytyna16,00
11.Homocysteina22,00
12.Insulina19,00
13.Kwas delta-aminolewulinowy w moczu60,00
14.Kwas foliowy19,00
15.Kwas MHM w DZM30,00
16.Kwas mlekowy30,00
17.Kwas 5-OH – indolooctowy w DZM30,00
18.Kwas walproinowy17,00
19.Mioglobina20,00
20.Latex LE7,00
21.LDH7,00
22.Odczyn Waalera – Rosego10,00
23.Porfiryny w moczu79,00
24.Porfobilinogen w moczu90,00
25.Poziom litu14,00
26.Seromukoid11,00
27.Transferyna18,00
28.Tyreoglobulina23,00
29.Amoniak60,00
30.Wapń zjonizowany8,00
31.Albumina8,00
32.IgE specyficzne glista ludzka22,00
33.Mikroalbumina w moczu25,00
34.Miedź w surowicy14,00
35.Miedź w DZM21,00
36.Elektroforeza białek surowicy (proteinogram)15,00
37.Przeciwciała przeciwko zakażeniu tasiemcem w klasie IgG25,00
37.Przeciwciała przeciwko zakażeniu bąblowcem w klasie IgG25,00
37.Metoksykatecholaminy w DZM50,00
37.C3 – składowa dopełniacza20,00
37.C4 – składowa dopełniacza20,00
37.Lipaza8,00
38.Witamina D345,00
Badania Koagulologiczne Specjalistyczne
1.Antytrombina III30,00
2.Białko C90,00
3.Białko S60,00
4.Antygoagulant tocznia50,00
5.Czynnik VII (prokonertyna)40,00
* Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
Gotowe pakiety badań laboratoryjnych
1.Pakiet Ogólny:

Morfologia krwi obwodowej, OB, Badanie ogólne moczu z osadem, Glukoza w surowicy, Elektrolity, Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, LDL cholesterol, HDL cholesterol

45,00
2.Pakiet Wątrobowy:

ALAT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP, HbsAg, Anty-HCV

50,00
3.Pakiet Nerkowy:

Badanie ogólne moczu, Elektrolity, Mocznik w surowicy, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, Białko całkowite w surowicy

30,00
4.Pakiet Kostny:

Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, ALP, PTH, Kalcytonina

50,00
5.Pakiet Trzustkowy:
Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Glukoza w surowicy
15,00
6.Pakiet Reumatyczny:
Morfologia krwi obwodowej, CRP,OB, ASO, RF, Kwas moczowy w surowicy, p/c ANA, p/c anty – CCP
80,00
7.Pakiet Tarczycowy:

TSH, fT4, fT3, p/c anty – TPO

50,00
8.Pakiet Lipidowy:

Cholesterol, Trójglicerydy, HDL cholesterol, LDL cholesterol

15,00
9.Pakiet Sercowy:

Elektrolity, CK, CK – MB, Troponina, AST, Trójglicerydy, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, D – dimery

85,00
10.Pakiet dla Kobiet po 40 roku życia:

Pakiet ogólny, Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, Magnez w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, TSH, Estradiol, Progesteron

100,00
11.Pakiet dla Mężczyzn po 40 roku życia:

Pakiet ogólny, Kwas moczowy w surowicy, TSH, PSA

80,00
12.Pakiet dla Kobiet Ciężarnych:

morfologia krwi 18-parametrowa (pobranie z żyły), badanie ogólne moczu, GLUC Glukoza (surowica), kreatynina w surowice, białko całkowite w surowice, RPR, Syphilis, Antygen Gbs, Anty-HCV, Anty HIV 4 gen Ag/Ab, Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał, Toxoplazmoza IgG, Toxoplazmoza IgM, TSH

150,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
1.MR kręgosłupa (jeden odcinek) przed i po kontraście550,50
2.MR przysadki mózgowej przed i po kontraście550,50
3.MR głowy przed i po kontraście550,00
4.MR (jeden staw) z kontrastem530,00
6.MR prostaty przed i po kontraście530,00
7.MR miednicy przed i po kontraście560,00
8.MR macicy przed i po kontraście560,00
9.MR trzustki przed i po kontraście560,00
10.MR wątroby przed i po kontraście560,00
11.MR nerek przed i po kontraście560,00
12.MR nadnerczy przed i po kontraście560,00
13.MR innej okolicy anatomicznej przed i po kontraście530,00
14.MR głowy bez kontrastu460,00
15.MR przysadki mózgowej bez kontrastu460,00
16.MR angio głowy550,00
17.MRCP500,00
18.MR (jeden staw) bez kontrastu460,00
19.MR innej okolicy anatomicznej bez kontrastu450,00
Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
27.TK badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie)320,00
28.TK jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym350,00
29.TK miednicy bez i ze środkiem kontrastowym350,00
30.TK klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym360,00
31.TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym360,00
32.TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym520,00
33.TK badanie głowy bez środka kontrastowego210,00
34.TK klatki piersiowej bez środka kontrastowego270,00
35.TK kręgosłupa lędźwiowego bez środka kontrastowego270,00
36.TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastowego270,00
37.TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastowego270,00
38.TK miednicy bez środka kontrastowego270,00
39.TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego270,00
40.TK stawu kolanowego bez środka kontrastowego270,00
41.TK stawu biodrowego bez środka kontrastowego270,00
42.TK stawu skokowego bez środka kontrastowego270,00
43.TK stawu barkowego bez środka kontrastowego270,00
44.TK stawu łokciowego bez środka kontrastowego270,00
45.TK nadgarstka bez środka kontrastowego270,00
46.TK klatki piersiowej HRCT270,00
47.TK badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego270,00
48.TK ANGIO naczyń szyjnych530,00
49.TK ANGIO aorty piersiowej530,00
50.TK ANGIO aorty brzusznej530,00
51.TK ANGIO tętnic płucnych530,00
52.TK ANGIO naczyń mózgowych530,00
53.TK ANGIO aorty530,00
54.TK ANGIO naczyń kończyn530,00
55.Wirtualna kolonoskopia TK530,00
Pracownia Rentgenowska (RTG)
56.Cholangiografia przez dren130,00
57.Cystografia140,00
58.Histerosalpinografia240,00
59.Mammografia75,00
60.Mammografia (jedna pierś/jedna strona)40,00
61.Pasaż jelitowy125,00
62.Zdjęcie RTG jamy brzusznej na stojąco45,00
63.Zdjęcie RTG jamy brzusznej35,00
64.Zdjęcie RTG klatki piersiowej P-A30,00
65.Zdjęcie RTG klatki piersiowej – bok30,00
66.Zdjęcie RTG klatki piersiowej – P-A + bok45,00
67.Zdjęcie RTG klatki piersiowej A-P u dzieci40,00
68.Zdjęcie RTG kości oczodołu30,00
69.Skolioza kręgosłupa (TH i LS w projekcji A-P)30,00
70.Skopia płuc35,00
71.Skopia płuc + zdjęcie RTG60,00
72.Sylwetka serca P-A + bok z kontrastem60,00
73.Urografia175,00
74.Wlew jelita grubego170,00
75.Zdjęcie celowane na siodełko tureckie30,00
76.Zdjęcie RTG czaszki (2 projekcje)30,00
77.Badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego75,00
78.Badanie RTG stawów krzyżowo-biodrowych A-P35,00
79.Zdjęcie RTG kości nadgarstka A-P + bok30,00
80.Zdjęcie RTG kości nosowej30,00
81.Zdjęcie RTG kości ogonowej A-P + bok35,00
82.Zdjęcie RTG kości piętowej28,00
83.Zdjęcie RTG kości przedramienia A-P + bok32,00
84.Zdjęcie RTG kości ramiennej A-P + bok32,00
85.Zdjęcie RTG kości udowej A-P + bok35,00
86.Zdjęcie RTG łokcia A-P + bok30,00
87.Zdjęcie RTG łopatki32,00
88.Zdjęcie RTG miednicy32,00
89.Zdjęcie RTG mostka30,00
90.Zdjęcie RTG obojczyka28,00
91.Zdjęcie RTG palca30,00
92.Zdjęcie RTG palców dłoni30,00
93.Zdjęcie RTG podudzia A-P + bok32,00
94.Zdjęcie RTG dłoni A-P + bok35,00
95.Zdjęcie RTG porównawcze rąk32,00
96.Zdjęcie RTG stawu barkowego32,00
97.Zdjęcie RTG stawu biodrowego32,00
98.Zdjęcie RTG stawów biodrowo-osiowych35,00
99.Zdjęcie RTG kolan porównawcze30,00
100.Zdjęcie RTG stawu skokowego A-P + bok30,00
101.Zdjęcie RTG stopy A-P + bok30,00
102.Zdjęcie RTG stopy porównawcze32,00
103.RTG kręgosłupa krzyżowo-guzicznego32,00
104.Zdjęcie RTG lędźwiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok28,00
105.Zdjęcie RTG piersiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok32,00
106.Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa A-P + bok28,00
107.Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa (w projekcji skośnej)35,00
108.Zdjęcie RTG zatok obocznych nosa21,00
109.Zdjęcie RTG żeber30,00
110.Zdjęcie RTG żuchwy30,00
111.Zdjęcie RTG śródstopia30,00
112.Zdjęcie RTG kości skaliste – wyrostek sutkowy35,00
113.Zdjęcie RTG stawy skroniowo-żuchwowe35,00
114.Zdjęcie RTG twarzoczaszki30,00
115.Zdjęcie RTG szczytów płuc30,00
116.Zdjęcie RTG kość krzyżowa z ogonową35,00
Pracownia Ultrasonograficzna i Dopplerowska (USG)
117.USG dopochwowe/ginekologiczne60,00
118.USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej60,00
119.USG położnicze60,00
120.USG piersi70,00
121.USG tarczycy60,00
122.USG układu moczowego60,00
123.USG tkanek miękkich60,00
124.USG szyi60,00
125.Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych (Triplex)90,00
126.Badanie tętnic kończyn dolnych metodą Dopplera (Triplex)90,00
127.Badanie dopplerowskie (Triplex) – inna okolica110,00
128.Badanie żył kończyn dolnych metodą Dopplera (Triplex)120,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
1.Endoskopowa biopsja żołądka + wycinek his-pat210,00
2.Kolonoskopia280,00
3.Gastroskopia180,00
4.Gastroskopia z pobraniem testu ureazowego210,00
5.Kolonoskopia z pobraniem materiału do badania his-pat320,00
6.Kolonoskopia z polipektomią (polip do 1 cm)650,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Krioterapia
1.Krioterapia miejscowa (dwutlenek węgla) – jedna okolica12,00
2.Krioterapia miejscowa (para azotu) – jedna okolica14,00
Hydroterapia
3.Kąpiel wirowa kończyn górnych14,00
4.Kąpiel wirowa kończyn dolnych14,00
5.Kąpiel wirowa kręgosłupa lędźwiowego27,00
6.Masaż podwodny miejscowy (1 okolica)30,00
Masaż
7.Masaż suchy częściowy (1 okolica)37,00
8.Masaż suchy całkowity111,00
9.Masaż suchy całego kręgosłupa49,00
10.Masaż limfatyczny ręczny (1 okolica)61,00
11.Masaż limfatyczny ręczny kończyny górnej49,00
12.Masaż limfatyczny ręczny kończyny dolnej74,00
Kinezyterapia
13.Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (staw kolanowy)34,00
14.Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (staw barkowy)34,00
15.Ćwiczenia bierne redresyjne (1 okolica)37,00
16.Ćwiczenia czynno-bierne (1 okolica)43,00
17.Ćwiczenia ogólnousprawniające24,00
18.Mobilizacja małych stawów (1 okolica)49,00
19.Mobilizacja dużych stawów (1 okolica)49,00
20.Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa49,00
21.Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa49,00
22.Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa49,00
23.Manipulacja61,00
24.Ćwiczenia czynne w odciążeniu (1 okolica)12,00
25.Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (1 okolica)12,00
26.Ćwiczenia czynne wolne (1 okolica)14,00
27.Ćwiczenia czynne wolne z oporem (1 okolica)12,00
28.Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka lędźwiowego12,00
29.Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka szyjnego12,00
30.Ćwiczenia izometryczne (1 okolica)12,00
31.Nauka czynności lokomocji (chodu)12,00
32.Inne formy usprawniania – ćwiczenia sprawności manualnej24,00
33.Inne formy usprawniania – ćwiczenia na przyrządach24,00
34.Inne formy usprawniania – ćwiczenia samowspomagane (na przyrządach) 1 przyrząd24,00
35.Inne formy usprawniania – ćwiczenia ogólnousprawniające (rozluźniające, relaksacyjne)24,00
36.Ćwiczenia wspomagane, prowadzone (1 okolica)18,00
37.Ćwiczenia równoważne18,00
38.Indywidualna praca z pacjentem i ćwiczenia bierne wykonywane manualnie37,00
Elektrolecznictwo
39.Galwanizacja (1 okolica)10,00
40.Jonoforeza10,00
41.Elektrostymulacja (1 okolica)10,00
42.Tonoliza (1 okolica)10,00
43.Prądy diadynamiczne (1 okolica)10,00
44.Prądy interferencyjne (1 okolica)10,00
45.Prądy TENS (1 okolica)10,00
46.Prądy Kotza (1 okolica)10,00
47.Prądy Traberta (1 okolica)10,00
48.Ultradźwięki miejscowe (1 okolica)10,00
49.Ultrafonoforeza (1 okolica)10,00
50.Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (1 okolica)12,00
51.Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (1 okolica)12,00
52.Lampa Solux – naświetlanie promieniami IR (1 okolica)10,00
53.Laseroterapia punktowa (1 okolica)10,00
54.Diatermia krótkofalowa (1 okolica)12,00
Gotowe pakiety zabiegów
1.Przy wykupie 10 zabiegów (jeden rodzaj procedur) Pacjent otrzymuje 5% rabatu.
przykład:
Laseroterapia punktowa (jedna okolica): cena 1 zabiegu 10,00 zł
Standardowa cena pakietu 10 zabiegów: 100 zł;
cena pakietu z 10 zabiegów z rabatem 5%: 95,00 zł.
2.Przy wykupie po 10 zabiegów (dwa rodzaje procedur) Pacjent otrzymuje 10% rabatu.
przykład:
Kąpiel wirowa kończyn dolnych: cena 1 zabiegu 15 zł; cena 10 zabiegów 150 zł
plus
Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka lędźwiowego: cena 1 zabiegu 12; cena 10 zabiegów 120,00 zł,
Standardowa cena pakietu 20 zabiegów (w tym dwa rodzaje procedur): 270 zł,
cena pakietu 20 zabiegów z rabatem 10%: 243 zł
3.Przy wykupie po 10 zabiegów (trzy lub więcej rodzajów zabiegów) Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
przykład:
Masaż limfatyczny ręczny kończyny górnej: cena 1 zabiegu 49,20 zł ; cena 10 zabiegów 490,00 zł.
plus
Kąpiel wirowa kończyn górnych: cena 1 zabiegu 15 zł; cena 10 zabiegów 150,00 zł.
Plus
Ćwiczenia ogólnousprawniające: cena 1 zabiegu 25 zł; cena 10 zabiegów 250,00 zł
Standardowa cena pakietu 30 zabiegów (w tym trzy rodzaje procedur): 890,00 zł
cena pakietu 30 zabiegów z rabatem 15%: 756,50 zł brutto.
4.Dodatkowo oferujemy także zabiegi fototerapii przy pomocy lampy kabinowej emitującej promieniowania UVA i UVB

Przy wykupie od 5 do 9 zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 10% rabatu
Zabieg fototerapii: cena 1 zabiegu to 19,00 zł
przykład:
Cena pakietu 5 zabiegów z rabatem 10%: 85,50 zł
Przy wykupie 10 i więcej zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
Przykład:
Cena pakietu 10 zabiegów z rabatem 15%: 161,50 zł

LP.Proponowane badania / konsultacjeCena*
1.Konsultacja laryngologiczna z tamponadą przednią nosa obustronną200,00
2.Konsultacja dermatologiczna80,00
3.Konsultacja ginekologiczna80,00
4.Konsultacja laryngologiczna80,00
5.Konsultacja laryngologiczna z laryngoskopią lupową150,00
6.Konsultacja laryngologiczna z rynoskopią endoskopową150,00
7.Konsultacja laryngologiczna z punkcją zatoki szczękowej (jednostronną)150,00
8.Konsultacja laryngologiczna z punkcją zatoki szczękowej (obustronna)200,00
9.Konsultacja psychiatryczna80,00
10.Konsultacja laryngologiczna z tamponadą przednią nosa jednostronną120,00
11.Konsultacja urologiczna80,00
12.Badania poszerzające konsultację urologiczną: cystoskopia300,00
13.Badania poszerzające konsultację urologiczną: nefrostomia750,00
14.Badania poszerzające konsultację urologiczną: cystostomia400,00
15.Konsultacja urazowo-ortopedyczna80,00
16.Konsultacja neurologiczna80,00
17.Konsultacja chirurgiczna110,00
18.Konsultacja diabetologiczna80,00
19.Konsultacja okulistyczna80,00
20.Konsultacja ogólna (POZ)80,00
21.Konsultacja pediatryczna80,00
22.Edukacja z zakresu diety/obsługa glukometru (Poradnia Cukrzycowa)40,00
23.Konsultacja okulistyczna z usunięciem ciała obcego lub innym drobnym zabiegiem okulistycznym (np. usunięcie szwów, płukanie gruczołów łzowych)130,00
24.Konsultacja okulistyczna dla dzieci80,00
25.Konsultacja ginekologiczna z cytologią120,00
26.Konsultacja pulmonologiczna80,00
27.Porada Geriatryczna z dokumentacją150,00
28.Konsultacja w poradni rehabilitacyjnej80,00
29.Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG140,00
* Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy konsultacja ma na celu:
1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
Porada Neurologopedy
1.Pierwsza wizyta – kompleksowa diagnoza z wystawieniem zaświadczenia120,00
2.Pierwsza wizyta – kompleksowa diagnoza (bez zaświadczenia)100,00
3.Wystawienie zaświadczenia20,00
4.terapia neurologopedyczna (do wyboru) m. in.:
– ćwiczenia fonacyjne,
– ćwiczenia oddechowe,
– ćwiczenia artykulacyjne w zaburzeniach praksji oralnej, kinestezji narządów mowy;
– ćwiczenia w afazji – praca nad odbudowaniem kompetencji komunikacyjnej – na materiale językowym i obrazkowym z zastosowaniem profesjonalnych materiałów do terapii afazji osób dorosłych;
– ćwiczenia analizatora słuchowego i wzrokowego;
– ćwiczenia grafii;
– ćwiczenia leksji;
-ćwiczenia miofunkcjonalne języka;
– ćwiczenia wzmacniające mięśni szyi, gardła, warg i języka;
– wykorzystanie technik adaptacji posturalnej i technik wspomagających pasaż pokarmowy, dostosowanie optymalnej konsystencji pokarmowej;
– ćwiczenia formowania bolusa pokarmowego;
– ćwiczenia odgryzania;
– ćwiczenia gryzienia;
– ćwiczenia żucia.
80,00
5.dodatkowa usługa (do ceny terapii neurologopedycznej):
– rehabilitacja traktu orofacjalnego (także wewnątrz jamy ustnej);
1. Metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – wybrane elementy; dodatkowo ćwiczenia oddechowe w oparciu o metodę PNF.
2. Z zastosowaniem masażu Shantala.
3. Poprzez stymulację punktów neuromotorycznych twarzy (masaż metodą Castillo Moralesa).
4. Manualne torowanie głosek.
5. Elementy terapii sensorycznej (SI).
6. Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne.
20,00
6.Neurologopedyczna terapia systemowa:
Pierwsze spotkanie diagnostyczne (bez zaświadczenia)110,00
Spotkania terapeutyczne90,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Badania ogólne i lekarskie
1.Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników (bez szkodliwości), z wydaniem zaświadczenia45,00
2.Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją okulistyczną – praca z monitorem ekranowym, z wydaniem zaświadczenia85,oo
3.Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją neurologiczną, z wydaniem zaświadczenia85,00
4.Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją laryngologiczną – praca z natężonym wysiłkiem głosowym, z wydaniem zaświadczenia85,00
5.Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z dwiema konsultacjami (okulista i otolaryngolog lub okulista i neurolog lub otolaryngolog i neurolog), z wydaniem zaświadczenia130,00
6.Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z trzema konsultacjami (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna), z wydaniem zaświadczenia170,00
7.Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wydaniem zaświadczenia35,00
8.Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników przy pracy z hałasem (z konsultacją otolaryngologiczną i badaniem: progowa audiometria tonalna)110,00
Badania lekarskie kierowców
9.Badania kierowców na prawo jazy (bez badań psychologicznych/zmierzchowych/olśnienia)200,00
10.Badanie kierowców w ramach Kodeksu Pracy (badania wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja neurologiczna, badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
150,00
11.Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria A i B)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
12.Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria C i D)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
13.Badania kierowców w ramach dodatkowych obowiązków służbowych (wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, GLUC Glukoza (surowica)
150,00
14.Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna, progowa audiometria totalna badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica)
200,00
Badania diagnostyczne
15.EKG10,00
16.RTG klatki piersiowej P-A30,00
17.Spirometria20,00
Badania laboratoryjne
18.Aminotransferaza alaninowa3,50
19.Aminotransferaza asparaginianowa3,50
20.Badanie ogólne moczu z osadem3,50
21.Cholesterol całkowity3,50
22.Glukoza (surowica)3,50
23.Morfologia krwi obwodowej (18-parametrowa)3,50
24.Rozmaz krwi obwodowej (leukogram)3,50
25.Bilirubina całkowita3,50
26.Gammaglutamylotransferaza3,50
27.Kreatynina z GFR3,50
28.Retikulocyty3,50
29.Płytki krwi3,50
Pozostałe
30.Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy20,00
Badania psychologiczne i okołopsychologiczne
Badania realizowane przez podwykonawcę. W przypadku zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 41-30-523)
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
1.Otwarcie zatoki szczękowej3000,00
2.Operacja zatok obocznych nosa (FESS z nawigacją)7000,00
3.Septoplastyka3500,00
4.Operacja krtani metodą KLEINSASSERA3000,00
5.Tonsillectomia w znieczuleniu ogólnym3000,00
6.Adenotomia z użyciem noża Shaver3000,00
7.Plastyka podniebienia miękkiego Ravor plastyka małżowin nosowych2500,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
1.Sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej350,00
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Pracowania EMG (badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych – ENG)
1.EMG nerw pośrodkowy badanie w kierunku cieśni nadgarstka (jedna ręka)60,00
2.Potencjały wywołane (wzrokowe)90,00
3.Badanie jednego nerwu włókien ruchowych i czuciowych z falą F70,00
4.Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyn dolnych (6 nerwów)190,00
5.Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyn górnych (4 nerwy)160,00
6.Badanie splotu barkowego i nerwów obwodowych tej samej kończyny (elektroda wielorazowa)170,00
7.Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych 4-kończynowe (polineuropatia)320,00
8.Badanie splotu barkowego i nerwów obwodowych tej samej kończyny (elektroda jednorazowa)180,00
9.Badanie nerwu łokciowego w kierunku zespołu rowka70,00
10.Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyny górnej i dolnej (1 strona ciała) 5-6 nerwów (wariant skrócony polineuropatii)150,00
11.Badanie jednego nerwu w kilku miejscach stymulacji80,00
12.Badanie dowolnego nerwu włókien ruchowych i czuciowych70,00
Pracownia EEG
13.Badanie EEG z opisem80,00
Pozostałe Pracownie i Badania
14.KTG (45 min)40,00
15.EKG spoczynkowe bez opisu20,00
16.Kriochirurgia (jeden zabieg do 3 zmian skórnych)60,00
17.Mykologia45,00
18.Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej100,00
19.Testy naskórkowe (płatkowe)145,00
20.Szkoła Rodzenia – 1 spotkanie30,00
21.Zabiegi fototerapii przy pomocy lampy kabinowej emitującej promieniowania UVA i UVB19,00
22.Iniekcja domięśniowa (usługa bez kosztu leku)11,00
23.Iniekcja dożylna (usługa bez kosztu leku)13,00
24.Iniekcja podskórna (usługa bez kosztu leku)10,00
25.Pomiar poziomu cukru glukometrem5,00
26.Monitorowanie EKG 24h metodą Holtera120,00
27.Monitorowanie RR 24h metodą Holtera100,00
28.Echokardiografia120,00
29.Szkoła Rodzenia – 10 spotkań250,00
Przy wykupie od 5 do 9 zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 10% rabatu
Zabieg fototerapii: cena 1 zabiegu to 19,00 zł
przykład:
Cena pakietu 5 zabiegów z rabatem 10%: 85,50 zł
Przy wykupie 10 i więcej zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
Przykład:
Cena pakietu 10 zabiegów z rabatem 15%: 161,50 zł
LP.Cena
Transport Sanitarny
1.Koszt przejazdu za kilometr przy udziale świadczeniodawcy 60%1,50
2.Koszt przejazdu za każdą rozpoczętą godzinę przy udziale świadczeniodawcy 60%18,00
3.Koszt przejazdu za kilometr przy udziale świadczeniodawcy 100%2,50
4.Koszt przejazdu za każdą rozpoczętą godzinę przy udziale świadczeniodawcy 100%30,00
Pozostałe usługi
3.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
4.Kserokopia dokumentacji medycznej (1 strona)0,30
5.Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (1 strona)8,51
6.Elektroniczny wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (1 szt.)1,70
7.Przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową5,20
8.Opłata rejestracyjna przy zawarciu umowy o świadczenie usług – za każdą umowę100,00
9.Opłata za gotowość za każdy rozpoczęty miesiąc trwania umowy – jest pobierana również w przypadku zleceń bezumownych, gdy przedmiotem jest wykonanie usług w czasie nie krótszym niż 7 dni – za każdy rozpoczęty miesiąc realizacji usług100,00
10.Wydruk na kliszy obrazu badań TK i MR (1 klisza)11,20
11.Przechowywanie zwłok osób zmarłych dłużej niż 72 godziny – za pierwszą dobę75,00
12.Przechowywanie zwłok osób zmarłych dłużej niż 72 godziny – za każdą kolejną dobę90,00
LP.cena 1 punktu = 2,00 zł netto (przy zamówieniu o wartości do 50 000 zł rocznie)
cena 1 punktu = 1,50 zł netto (przy zamówieniu o wartości powyżej 50 000 zł rocznie)
wartość (pkt)Cena z 23 % VAT
1.Duży zestaw narzędzi (duża taca; 2 x papier)2049,20
2.Średni zestaw (mała taca; 2 x papier)1024,60
3.Mały zestaw (10-20 narzędzi; 2 x rękaw pap-folia)819,68
4.1-10 narzędzi (2 x rękaw pap-folia)512,30
5.1 narzędzie (1 x rękaw pap-folia)24,92
6.Materiał opatrunkowy (konfekcja na zamówienie; 1 x rękaw pap-folia)37,38
7.Materiał opatrunkowy (duży pakiet; 2 x rękaw pap-folia)49,84
8.Bielizna operacyjna (5-6 prześcieradeł; 2 x papier)1024,60
9.Bielizna operacyjna (10 kompresów dużych; 2 x papier)1024,60
10.Bielizna operacyjna (5 kompresów dużych; 2 x papier)512,30
11.Bielizna operacyjna (5-6 kompresów średnich; 2 x papier)512,30
12.Drobne narzędzia, kable do 30cm (sterylizacja tlenkiem etylenu; 2 x rękaw)49,84
13.Narzędzia dłuższe (2 x rękaw)512,30
14.Długie narzędzia1024,60
15.Duże zestawy (2x rękaw lub 2 x papier)2049,20
16.Kilka narzędzi (2 x rękaw)614,76
LP.Proponowane badania / konsultacjeCena
Oddział Anestezjologii – Znieczulenia
1.Znieczulenie dożylne do 30 min180,00
2.Znieczulenie dożylne całkowite od 30 do 60 min.350,00
3.Sedacja i nadzór intensywny do 2 h300,00
Pozostałe Procedury Zabiegowe
1.Tracheotomia (bez użycia materiałów)1000,00