1% dla Fundacji – każdy może pomóc

27 kwietnia, 2022

1% dla Fundacji – każdy może pomóc

Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu „Zdrowie” powstała 17.03.1992 r, a jej ideą jest wspieranie działalności leczniczo-usługowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.
W ostatnim czasie Fundacja wsparła potrzeby pacjentów i personelu Szpitala w trakcie epidemii COVID-19 poprzez przekazanie środków ochrony indywidualnej o wartości 500 tys. zł w postaci: kombinezonów medycznych 900 szt., maseczek medycznych, FFP2 i FFP3 w łącznej liczbie ponad 45 tys. szt., za co serdecznie dziękujemy.

Ponieważ zbliża się czas rozliczeń podatkowych i każdy z nas ma możliwość wyboru organizacji, której przekaże 1% swojego podatku, zachęcamy, by wypełniając zeznanie za 2021 r,
w odpowiedniej rubryce Waszego formularza PIT, wpisali Państwo numer KRS: 0000037538 – Fundacji Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego „Zdrowie”.

Nazwa OPP: Fundacji Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego „Zdrowie”
Numer KRS: 0000037538
Numer konta: PKO BP SA 87 1020 2498 0000 8302 0160 7456

Taka pomoc nic nie kosztuje, a bardzo wiele znaczy dla Szpitala i pacjentów. Fundacja jest nieocenionym wsparciem dla szpitala i stawia sobie za cel kontynuowanie rozwoju i unowocześnianie naszej placówki poprzez:
– doposażenie w aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną
– rozbudowę Szpitala
– wspomaganie w miarę posiadanych środków, innych placówek ochrony zdrowia rejonu Sosnowca oraz ich funkcjonalności
– pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu poprzez organizację biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia
– oraz działalność wydawniczą stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych.