Uroczyste otwarcie nowej Przychodni „Zagórze”

5 czerwca, 2014

W środę 4 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 odbyło się uroczyste otwarcie nowej Przychodni „Zagórze”.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście reprezentujący władze wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele władz śląskich uczelni wyższych, instytucji kościelnych, służb sanitarnych, mundurowych, kierownictwo fundacji i stowarzyszeń współpracujących ze Szpitalem oraz dyrektorzy i prezesi okolicznych podmiotów leczniczych.

Uroczystość otworzył Artur Nowak – Prezes Zarządu podkreślając finansowy wkład Miasta Sosnowca w modernizację Szpitala, której częścią jest wyremontowany za prawie 4,5 mln zł budynek Przychodni. W budynku znalazło miejsce ponad 20 poradni specjalistycznych wyposażonych w sposób pozwalający na udzielanie świadczeń w warunkach.komfortowych dla pacjentów i personelu.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca oraz Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Poświęcenia Przyhcodni dokonał Ksiądz Tomasz Folga – Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dziękujemy za udział w uroczystości wszystkim przedstawicielom mediów prasowych i radiowo-telewizyjnych oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.

Artykuły prasowe oraz zdjęcia z przebiegu otwarcia znajdą Państwo pod poniższymi linkami.

Przychodnia w Zagórzu – fot. ŁD

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. zaprasza do Przychodni „Zagórze”
przy ul. Szpitalnej 1.
Przychodnia zapewnia:

  • szeroki zakres specjalistów
  • miłą i sprawną obsługę
  • nowoczesną aparaturę i wyposażenie
  • łatwą i szybką nowoczesną rejestrację
  • infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • możliwość kontynuacji i pogłębionej diagnostyki i leczenia w ramach struktur Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

W maju uruchomiono w Przychodni następujące Poradnie:

  • parter: Poradnia Ogólna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  • I piętro: Poradnia Proktologiczna, Poradnia Chorób Piersi I oraz Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, Poradnia Leczenia Bólu, Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych,
  • II piętro: Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II, Poradnia Chirurgii Ogólnej III, Poradnia Onkologiczna oraz Koordynator Przychodni.


Kolejne Poradnie zaczną funkcjonować w nowym budynku w czerwcu br.

Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – bezpłatnie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00.
Po godz. 18.00 w soboty, niedziele i święta świadczone są usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Szczegółowe informacje o godzinach pracy specjalistów można uzyskać
– pod numerem telefonu 32 4130 500
– w siedzibie Poradni

Rejestracja do specjalistów:
– telefoniczna tel. 32 4130 500
– w siedzibie Poradni

Modernizacja segmentu zachodniego budynku Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej
z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz przebudową parterowego łącznika wraz z termomodernizacją segmentu zachodniego” i pozwoli niepełnosprawnym oraz pozostałym pacjentom na korzystanie
z zakupionej nowoczesnej windy dzięki wsparciu właściciela – Miasta Sosnowiec