Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

29 czerwca, 2015

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu

1. oznaczenie nieruchomości wg lokalizacji, księgi wieczystej, katastru nieruchomości,

a) nieruchomość nr I zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej,działka nr ew. 4373/1 obręb 11 Sosnowiec, o pow. 4102m2, objętej Księgą Wieczystą KA1S/00042846/7,b) nieruchomość nr II zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej działka nr ew. 1288/3 obręb Zagórze, o pow. 715m2, objętej Księgą Wieczystą KA1S/00043952/0

Dokument źródłowy.