Budowa Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem na ukończeniu

2 grudnia, 2010

Wczoraj, tj. 1 grudnia 2010r. wykonawca robót na budowie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem – Firma MILIMEX Sp.z o.o. przekazała do odbioru pomieszczenia w segmencie B i C.
Do odbioru przekazanych pomieszczeń przystąpiła powołana w Szpitalu Komisja Odbiorowa.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ilustrujące trwający odbiór pomieszczeń, m.in. sali cięć cesarskich i sali porodowej.

89 88 87
Na odbiór oczekują już pomieszczenia Oddziału Noworodków i Wcześniaków w segmencie B:92 91 90

oraz pomieszczenia w segmencie C:

103 97 95

 

Większość pomieszczeń w segmencie A jest gotowych, trwają ostatnie prace wykończeniowe:

102 101 100 99 98