Budowa Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem.

26 marca, 2010

Dnia 7 października 2009 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z firmą Ag-Bud na budowę Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3. Prace ruszą już w piątek 9 października i potrwają 9 miesięcy, by po upływie tego symbolicznego okresu obrazującego rozwój dziecka w łonie matki w przyszłym roku powstał nowoczesny oddział dla kobiet naszego miasta.

W uroczystości uczestniczył Z-ca Prezydenta Miasta Sosnowiec Ryszard Łukawski, przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosonowcu z Dyrektorem Zbigniewem Swobodą na czele oraz przedstawiciele firmy Ag-Bud.

Na to niezwykle ważne dla Szpitala wydarzenie przybyli licznie przedstawiciele śląskich mediów. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie całkowicie z dotacji udzielonych Szpitalowi przez Miasto Sosnowiec. Kwota wykonania projektu wynosi 8 milionów 300 tysięcy złotych. Docelowo przewidziane jest umieszczenie w Centrum 70 łóżek dla pacjentek i 40 dla noworodków, w takich obszarach jak: oddział ginekologiczny, położniczy, noworodków, izba przyjęć i oddział septyczny.

Centrum będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Zadbano o pokoje do porodów rodzinnych, możliwość porodów w wodzie i wszystko to, czym na chwilę obecną Szpital nie dysponuje a co powoli staje się standardem. Jakość samego leczenia a także warunków i możliwości w oddziałach ginekologiczno – położniczych jest bardzo ważna. Skuteczność leczenia pacjent jest w stanie ocenić dopiero po zakończeniu procesu terapeutycznego. Podczas wyboru placówki, w której zamierza się leczyć, coraz częściej dokonuje wyboru, opierając się na własnej ocenie warunków hotelowych, czy opiniach innych osób.

Czas od momentu informacji o ciąży do rozwiązania pozwala na dokonanie szczegółowego rozpoznania rynku i dokonania bardzo przemyślanego wyboru. Mamy nadzieję, że decyzja przyszłych matek będzie dotyczyć Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Pacjentkami i noworodkami opiekować się będą wysokiej klasy specjaliści w postaci 22 lekarzy i 60 położnych, szczerze oddanych swej pracy, będącej jednocześnie pasją, jaką jest niesienie pomocy w postawaniu nowego życia. Przy Centrum zostaną zlokalizowane poradnie: ginekologiczna, patologii ciąży, profilaktyki chorób piersi, neonatologii a także Szkoła Rodzenia. Te wszystkie jednostki, które będą obejmować opiekę pacjentek przed porodem, czy po porodzie a również w czasie leczenia ambulatoryjnego zostaną posadowione w parterowej części planowanego do budowy Bloku Operacyjnego.