Cennik-2

LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
1. Progowa audiometria tonalna 40,00
2. Audiometria impedancyjna 37,00
3. Testy nadprogowe (próba SISI) 25,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Endoprotezoplastyka
1. Cementowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze znieczuleniem ogólnym 17000,00
2. Cementowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 17 000,00
3. Cementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego (całkowita) ze znieczuleniem ogólnym 15 000,00
4. Cementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego (całkowita) ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 15 000,00
5. Bezcementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego ze znieczuleniem ogólnym 17 000,00
6. Bezcementowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 17 000,00
Zabiegi Rekonstrukcyjne i Artroskopowe
7. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana ze znieczuleniem ogólnym 8 000,00
8. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 8 000,00
9. Artroskopia stawu kolanowego ze znieczuleniem ogólnym 3 500,00
10. Artroskopia stawu kolanowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 3 500,00
11. Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki ze znieczuleniem ogólnym 5 000,00
12. Artroskopia stawu kolanowego z szyciem łąkotki ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 5 000,00
13. Artroskopia nadgarstka ze znieczuleniem ogólnym 3 000,00
14. Artroskopia barku z ciasnotą podbarkową – odbarczenie ze znieczuleniem ogólnym 4 000,00
15. Artroskopia barku z rekonstrukcją stożka rotatorów ze znieczuleniem ogólnym (bez kosztu implantu) 4 500,00
16. Artroskopia barku z rekonstrukcją obrąbka ze znieczuleniem ogólnym (bez kosztu implantu) 4 500,00
17. Artroskopia stawu skokowego ze znieczuleniem ogólnym 3 000,00
18. Artroskopia stawu skokowego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 3 000,00
Plastyka i Pozostałe zabiegi
19. Przykurcz Dupuytrena ze znieczuleniem ogólnym 2 500,00
20. Przykurcz Dupuytrena ze znieczuleniem miejscowym 2 000,00
21. Plastyka palucha koślawego stopy SCARF ze znieczuleniem ogólnym 4 500,00
22. Plastyka palucha koślawego stopy SCARF ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 4 500,00
23. Plastyka palucha koślawego stopy WEIL ze znieczuleniem ogólnym 3 200,00
24. Plastyka palucha koślawego stopy WEIL ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 3 200,00
25. Plastyka palucha koślawego stopy SCARF + WEIL ze znieczuleniem ogólnym 5 000,00
26. Plastyka palucha koślawego stopy SCARF + WEIL ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 5 000,00
27. Palec trzaskający dłoni ze znieczuleniem miejscowym 990,00
28. Zespół cieśni nadgarstka ze znieczuleniem miejscowym 1 500,00
29. Zeszycie ścięgna Achillesa ze znieczuleniem ogólnym 3 500,00
30. Zeszycie ścięgna Achillesa ze znieczuleniem ogólnym 3 500,00
31. Rowek nerwu łokciowego ze znieczuleniem ogólnym 2 500,00
32. Choroba de Quervaina ze znieczuleniem ogólnym 2 000,00
33. Palec młotkowaty stopy ze znieczuleniem ogólnym 1 800,00
34. Palec młotkowaty stopy ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 1 800,00
Dodatkowy koszt pobytu pacjenta na oddziale ponad czas wynikający z procedury zabiegowej 450 zł/dzień
LP. Proponowane badania / konsultacje
Hematologia
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
1. Leukocyty metoda komorowa 6,00
2. Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z palca) 8,00
3. Morfologia krwi obwodowej 18-parametrowa (pobranie z żyły) 7,00
4. OB (pobranie z żyły) 5,00
5. Płytki krwi (Trombocyty) metoda komorowa 6,00
6. Retikulocyty 8,00
7. Rozmaz krwi obwodowej (leukogram) 8,00
8. Oporność osmotyczna 18,00
9. Obecność eozynofili w wymazie z nosa (ocena dostarczonego preparatu) 10,00
10. Pobranie materiału 4,00
Koagulologia
1. Czas APTT (kaolinowo-kefalinowy) 7,00
2. Czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR (+ fibrynogen z PT) 7,00
3. D-dimery – ilościowo 43,00
4. Fibrynogen metodą Claussa 14,00
Serologia grup krwi
1. Grupa krwi w układzie ABO i Rh z przeglądowym badaniem przeciwciał 49,00
2. Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 30,00
3. Badanie alloprzeciwciał PTA-PEG 37,00
4. Badanie alloprzeciwciał PTA-LISS 37,00
Biochemia kliniczna
1. Klirens kreatyniny (surowica, mocz DZM) 12,00
2. CREA Kreatynina (mocz DZM) 7,00
3. CALC Wapń w surowicy 5,00
4. AMYL Amylaza ( mocz) 7,00
5. ALAT Aminotransferaza alaninowa 6,00
6. ALP Alkaliczna fosfataza 6,00
7. AMYL Amylaza (surowica) 7,00
8. ASPAT Aminotransferaza asparaginianowa 6,00
9. CALC Wapń w moczu (DZM) 7,00
10. CHOL Cholesterol całkowity 6,00
11. CK Kinaza kreatynowa 10,00
12. CK­MB Frakcja sercowa CK 10,00
13. CREA Kreatynina (surowica) z GFR 7,00
14. Elektroforeza białek (proteinogram) 18,00
15. Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (surowica) 18,00
16. Elektrolity (Sód, Potas, Chlorki) (mocz) 21,00
17. Fe Żelazo 6,00
18. Gazometria (równowaga kwasowo­zasadowa) 49,00
19. GGTP Gammaglutamylotransferaza 7,00
20. GLUC Glukoza (surowica) 6,00
21. GLUC Glukoza w moczu (mocz ranny lub DZM) 5,00
22. HbA1c Hemoglobina glikowana 27,00
23. HDL­CHOL Frakcja HDL (met. bezpośrednia) 8,00
24. Anty­HCV 2,00
25. MG Magnez 7,00
26. PHOS Fosfor (surowica) 7,00
27. TBIL Bilirubina całkowita 6,00
28. Test tolerancji glukozy (krzywa 2­punktowa) 12,00
29. Test tolerancji glukozy (krzywa 3­punktowa) 18,00
30. TIBC Zdolność wiązania żelaza (UIBC) 10,00
31. TP Białko 6,00
32. TRIG Trójglicerydy 6,00
33. URCA Kwas moczowy (surowica) 6,00
34. UREA Mocznik (surowica) 6,00
35. Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL) 16 20,00
36. PHOS Fosfor (mocz) 7,00
37. URCA Kwas moczowy (mocz) 6,00
38. UREA Mocznik (mocz) 6,00
Analityka ogólna
1. Badanie kału na krew utajoną 12,00
2. Badanie kału na pasożyty (1 próbka) 8,00
3. Badanie moczu na glukozę i aceton 5,00
4. Badanie ogólne moczu z osadem 7,00
5. Badanie ogólne płynu mózgowo­rdzeniowego z osadem PMR 24,00
6. Białko Bence­Jonesa w moczu (próba jakościowa) 7,00
7. Białko w moczu (mocz ranny lub DZM) 6,00
8. Kał nas stopień strawienia 11,00
9. Oznaczenia antygenu Giardia lamblia w kale 24,00
10. Test ciążowy z możliwością oznaczenia w surowicy lub w moczu 14,00
11. Badanie ogólne płynów z jam ciała 24,00
12. Liczba Addisa 8,00
13. Wymaz z pochwy na obecność plemników (ocena dostarczonego preparatu) 12,00
14. Wymaz na czystość pochwy (ocena dostarczonego preparatu) 22,00
Immunodiagnostyka
1. ASO lateks – metoda jakościowa 12,00
2. CRP test ilościowy 18,00
3. RF lateks 12,00
4. RPR Syphylis 7,00
Oznaczenia immunochemiczne
1. Antygen Hbs HbsAg 18,00
2. FT3 17,00
3. FT4 17,00
4. TSH (test III generacji) 17,00
5. PSA 20,00
6. Vit. B12 30,00
7. Troponina I 30,00
8. Anty­HCV 24,00
9. Antygen Hbs HbsAg – test potwierdzenia 49,00
10. Prokalcytonina 80,00
Badania realizowane w warunkach szczególnych – Zawarcie umowy wymaga zgody Koordynatora Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
1. Próba zgodności serologicznej 74,00
2. Alkohol etylowy (etanol) 37,00
Oznaczanie poziomu hormonów
1. ACTH 22,00
2. Androstendion 19,00
3. DHEA 21,00
4. DHEAS 19,00
5. Estradiol 16,00
6. FHS 16,00
7. Kalcytonina 33,00
8. Kortyzol 18,00
9. LH 16,00
10. Parathormon 18,00
11. Progesteron 16,00
12. Prolaktyna 16,00
13. Testosteron 16,00
14. T3 14,00
15. T4 14,00
16. Wolny estriol 19,00
17. Wolny testosteron 21,00
18. 17­-OH progesteron 18,00
19. 17­-OH w DZM 22,00
20. 17­-KS w DZM 22,00
21. ß ­-HCG 16,00
Oznaczanie poziomu markerów nowotworowych
1. AFP 16,00
2. ß­2 mikroglobulina 23,00
3. CA125 19,00
4. CA 19­-9 19,00
5. CA 15­-3 19,00
6. CEA 16,00
7. Frakcja wolna PSA 18,00
8. TPS 53,00
9. S­100 135,00
10. HE-4 44,00
Diagnostyka chorób zakaźnych
1. Anty HAV total 21,00
2. Anty HAV IgM 21,00
3. Anty Hbe 21,00
4. Anty Hbc total 21,00
5. Anty Hbc Ig M 23,00
6. Anty Hbs 14,00
7. Anty HIV 4 gen Ag/Ab 17,00
8. Borelia IgG w surowicy 18,00
9. Borelia IgG w PMR 19,00
10. Borelia IgM w surowicy 18,00
11. Borelia IgM w PMR 19,00
12. Borelia Western Blot 104,00
13. Chlamydia pneumoniae IgG 21,00
14. Chlamydia pneumoniae IgM 21,00
15. Chlamydia trachomatis IgG 21,00
16. Chlamydia trachomatis IgM 21,00
17. CMV awidność 43,00
18. CMV IgG 18,00
19. CMV IgM 18,00
20. EBV Ig G 21,00
21. EBV Ig M 21,00
22. FTA 30,00
23. FTA­ ABS 30,00
24. Hbe Ag 23,00
25. Rubella IgG 18,00
26. Rubella IgM 18,00
27. Toxoplazma awidność 43,00
28. Toxoplazma IgG 17,00
29. Toxoplazma IgM 17,00
30. VDRL 7,00
31. Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgG – metoda ilościowa 17,00
32. Borelia Western Blot IgM 104,00
33. Herpes simplex IgG 19,00
34. Herpes simplex IgM 19,00
35. Przeciwciała przeciwko H. Pylori IgM- metoda ilościowa 17,00
Badania immunologiczne
1. IgA 14,00
2. IgE całkowite 16,00
3. IgG wPMR 17,00
4. IgG w surowicy 14,00
5. IgM 14,00
6. Immunofiksacja 110,00
7. Profil ANA 92,00
8. Przeciwciała anty-CCP 33,00
9. Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG 21,00
10. Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM 21,00
11. Przeciwciała anty – TPO 18,00
12. Przeciwciała okołojądrowe granulocytów obojętnochłonnych pANCA 21,00
13. Przeciwciała przeciwko antygenom mikrosomowym komórek wątrobowych i nerkowych LKM 24,00
14. Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GBM 30,00
15. Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych cANCA 21,00
16. Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne ACPA 24,00
17. Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA – dsDNA 21,00
18. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 18,00
19. Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA 28,00
20. Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka PCA 35,00
21. Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA 24,00
22. Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA 24,00
23. Przeciwciała przeciwplemnikowe 30,00
24. Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny 94,00
25. Przeciwciała przeciw receptorom TSH 33,00
26. Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom wątroby SLA 30,00
27. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie 19,00
28. Przeciwciała przeciwko glutamatodekarboksylazie GADA 30,00
29. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 21,00
30. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 21,00
31. Przeciwciała antygliadynowe IgA 21,00
32. Przeciwciała antygliadynowe IgG 21,00
33. Przeciwciała przeciw pemfigoidowi skóry 61,00
34. Przeciwciała przeciwpłytkowe 61,00
35. Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG 21,00
Badania pozostałe
1. ACP 8,00
2. α-1antytrypsyna 30,00
3. ASO met ilościowa 11,00
4. Bilirubina bezpośrednia 7,00
5. Ceruloplazmina 18,00
6. Cholinesteraza 18,00
7. C-peptyd 18,00
8. Cynkprotoporfiryna we krwi 30,00
9. Erytropoetyna 28,00
10. Ferrytyna 16,00
11. Homocysteina 22,00
12. Insulina 19,00
13. Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 33,00
14. Kwas foliowy 19,00
15. Kwas MHM w DZM 22,00
16. Kwas mlekowy 30,00
17. Kwas 5-OH – indolooctowy w DZM 22,00
18. Kwas walproinowy 17,00
19. Latex anty nDNA 12,00
20. Latex LE 7,00
21. LDH 7,00
22. Odczyn Waalera – Rosego 10,00
23. Porfiryny w moczu 79,00
24. Porfobilinogen w moczu 79,00
25. Poziom litu 14,00
26. Seromukoid 11,00
27. Transferyna 18,00
28. Tyreoglobulina 23,00
29. Wankomycyna 129,00
30. Wapń zjonizowany 8,00
31. Albumina 8,00
32. IgE specyficzne glista ludzka 22,00
33. Mikroalbumina w moczu 13,00
34. Miedź w surowicy 14,00
35. Miedź w DZM 21,00
36. Antytrombina III 49,00
37. Lipaza 8,00
* Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane zgodnie z zapisami art. 43 ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, natomiast ma na celu:
1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
Gotowe pakiety badań laboratoryjnych
1. Pakiet Ogólny:

Morfologia krwi obwodowej, OB, Badanie ogólne moczu z osadem, Glukoza w surowicy, Elektrolity, Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, LDL cholesterol, HDL cholesterol

45,00
2. Pakiet Wątrobowy:

ALAT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP, HbsAg, Anty-HCV

50,00
3. Pakiet Nerkowy:

Badanie ogólne moczu, Elektrolity, Mocznik w surowicy, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, Białko całkowite w surowicy

30,00
4. Pakiet Kostny:

Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, ALP, PTH, Kalcytonina

50,00
5. Pakiet Trzustkowy:
Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Glukoza w surowicy
15,00
6. Pakiet Reumatyczny:
Morfologia krwi obwodowej, CRP,OB, ASO, RF, Kwas moczowy w surowicy, p/c ANA, p/c anty – CCP
80,00
7. Pakiet Tarczycowy:

TSH, fT4, fT3, p/c anty – TPO

50,00
8. Pakiet Lipidowy:

Cholesterol, Trójglicerydy, HDL cholesterol, LDL cholesterol

15,00
9. Pakiet Sercowy:

Elektrolity, CK, CK – MB, Troponina, AST, Trójglicerydy, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, D – dimery

85,00
10. Pakiet dla Kobiet po 40 roku życia:

Pakiet ogólny, Wapń w surowicy, Fosfor w surowicy, Magnez w surowicy, Kwas moczowy w surowicy, TSH, Estradiol, Progesteron

100,00
11. Pakiet dla Mężczyzn po 40 roku życia:

Pakiet ogólny, Kwas moczowy w surowicy, TSH, PSA

80,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
1. MR kręgosłupa (jeden odcinek) przed i po kontraście 550,50
2. MR przysadki mózgowej przed i po kontraście 550,50
3. MR głowy przed i po kontraście 550,00
4. MR (jeden staw) z kontrastem 530,00
6. MR prostaty przed i po kontraście 530,00
7. MR miednicy przed i po kontraście 560,00
8. MR macicy przed i po kontraście 560,00
9. MR trzustki przed i po kontraście 560,00
10. MR wątroby przed i po kontraście 560,00
11. MR nerek przed i po kontraście 560,00
12. MR nadnerczy przed i po kontraście 560,00
13. MR innej okolicy anatomicznej przed i po kontraście 530,00
14. MR głowy bez kontrastu 460,00
15. MR przysadki mózgowej bez kontrastu 460,00
16. MR angio głowy 550,00
17. MRCP 500,00
18. MR (jeden staw) bez kontrastu 460,00
19. MR innej okolicy anatomicznej bez kontrastu 450,00
Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
27. TK badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym (łącznie) 320,00
28. TK jamy brzusznej bez i ze środkiem kontrastowym 350,00
29. TK miednicy bez i ze środkiem kontrastowym 350,00
30. TK klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym 360,00
31. TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 360,00
32. TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 520,00
33. TK badanie głowy bez środka kontrastowego 210,00
34. TK klatki piersiowej bez środka kontrastowego 270,00
35. TK kręgosłupa lędźwiowego bez środka kontrastowego 270,00
36. TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastowego 270,00
37. TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastowego 270,00
38. TK miednicy bez środka kontrastowego 270,00
39. TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego 270,00
40. TK stawu kolanowego bez środka kontrastowego 270,00
41. TK stawu biodrowego bez środka kontrastowego 270,00
42. TK stawu skokowego bez środka kontrastowego 270,00
43. TK stawu barkowego bez środka kontrastowego 270,00
44. TK stawu łokciowego bez środka kontrastowego 270,00
45. TK nadgarstka bez środka kontrastowego 270,00
46. TK klatki piersiowej HRCT 270,00
47. TK badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego 270,00
48. TK ANGIO naczyń szyjnych 530,00
49. TK ANGIO aorty piersiowej 530,00
50. TK ANGIO aorty brzusznej 530,00
51. TK ANGIO tętnic płucnych 530,00
52. TK ANGIO naczyń mózgowych 530,00
53. TK ANGIO aorty 530,00
54. TK ANGIO naczyń kończyn 530,00
55. Wirtualna kolonoskopia TK 530,00
Pracownia Rentgenowska (RTG)
56. Cholangiografia przez dren 130,00
57. Cystografia 140,00
58. Histerosalpinografia 240,00
59. Mammografia 75,00
60. Mammografia (jedna pierś/jedna strona) 40,00
61. Pasaż jelitowy 125,00
62. Zdjęcie RTG jamy brzusznej na stojąco 45,00
63. Zdjęcie RTG jamy brzusznej 35,00
64. Zdjęcie RTG klatki piersiowej P-A 30,00
65. Zdjęcie RTG klatki piersiowej – bok 30,00
66. Zdjęcie RTG klatki piersiowej – P-A + bok 45,00
67. Zdjęcie RTG klatki piersiowej A-P u dzieci 40,00
68. Zdjęcie RTG kości oczodołu 30,00
69. Skolioza kręgosłupa (TH i LS w projekcji A-P) 30,00
70. Skopia płuc 35,00
71. Skopia płuc + zdjęcie RTG 60,00
72. Sylwetka serca P-A + bok z kontrastem 60,00
73. Urografia 175,00
74. Wlew jelita grubego 170,00
75. Zdjęcie celowane na siodełko tureckie 30,00
76. Zdjęcie RTG czaszki (2 projekcje) 30,00
77. Badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego 75,00
78. Badanie RTG stawów krzyżowo-biodrowych A-P 35,00
79. Zdjęcie RTG kości nadgarstka A-P + bok 30,00
80. Zdjęcie RTG kości nosowej 30,00
81. Zdjęcie RTG kości ogonowej A-P + bok 35,00
82. Zdjęcie RTG kości piętowej 28,00
83. Zdjęcie RTG kości przedramienia A-P + bok 32,00
84. Zdjęcie RTG kości ramiennej A-P + bok 32,00
85. Zdjęcie RTG kości udowej A-P + bok 35,00
86. Zdjęcie RTG łokcia A-P + bok 30,00
87. Zdjęcie RTG łopatki 32,00
88. Zdjęcie RTG miednicy 32,00
89. Zdjęcie RTG mostka 30,00
90. Zdjęcie RTG obojczyka 28,00
91. Zdjęcie RTG palca 30,00
92. Zdjęcie RTG palców dłoni 30,00
93. Zdjęcie RTG podudzia A-P + bok 32,00
94. Zdjęcie RTG dłoni A-P + bok 35,00
95. Zdjęcie RTG porównawcze rąk 32,00
96. Zdjęcie RTG stawu barkowego 32,00
97. Zdjęcie RTG stawu biodrowego 32,00
98. Zdjęcie RTG stawów biodrowo-osiowych 35,00
99. Zdjęcie RTG kolan porównawcze 30,00
100. Zdjęcie RTG stawu skokowego A-P + bok 30,00
101. Zdjęcie RTG stopy A-P + bok 30,00
102. Zdjęcie RTG stopy porównawcze 32,00
103. RTG kręgosłupa krzyżowo-guzicznego 32,00
104. Zdjęcie RTG lędźwiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok 28,00
105. Zdjęcie RTG piersiowego odcinka kręgosłupa A-P + bok 32,00
106. Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa A-P + bok 28,00
107. Zdjęcie RTG szyjnego odcinka kręgosłupa (w projekcji skośnej) 35,00
108. Zdjęcie RTG zatok obocznych nosa 21,00
109. Zdjęcie RTG żeber 30,00
110. Zdjęcie RTG żuchwy 30,00
111. Zdjęcie RTG śródstopia 30,00
112. Zdjęcie RTG kości skaliste – wyrostek sutkowy 35,00
113. Zdjęcie RTG stawy skroniowo-żuchwowe 35,00
114. Zdjęcie RTG twarzoczaszki 30,00
115. Zdjęcie RTG szczytów płuc 30,00
116. Zdjęcie RTG kość krzyżowa z ogonową 35,00
Pracownia Ultrasonograficzna i Dopplerowska (USG)
117. USG dopochwowe/ginekologiczne 60,00
118. USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 60,00
119. USG położnicze 60,00
120. USG piersi 70,00
121. USG tarczycy 60,00
122. USG układu moczowego 60,00
123. USG tkanek miękkich 60,00
124. USG szyi 60,00
125. Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych (Triplex) 90,00
126. Badanie tętnic kończyn dolnych metodą Dopplera (Triplex) 90,00
127. Badanie dopplerowskie (Triplex) – inna okolica 110,00
128. Badanie żył kończyn dolnych metodą Dopplera (Triplex) 120,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
1. Endoskopowa biopsja żołądka + wycinek his-pat 210,00
2. Kolonoskopia 280,00
3. Gastroskopia 180,00
4. Gastroskopia z pobraniem testu ureazowego 210,00
5. Kolonoskopia z pobraniem materiału do badania his-pat 320,00
6. Kolonoskopia z polipektomią (polip do 1 cm) 650,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Krioterapia
1. Krioterapia miejscowa (dwutlenek węgla) – jedna okolica 12,00
2. Krioterapia miejscowa (para azotu) – jedna okolica 14,00
Hydroterapia
3. Kąpiel wirowa kończyn górnych 14,00
4. Kąpiel wirowa kończyn dolnych 14,00
5. Kąpiel wirowa kręgosłupa lędźwiowego 27,00
6. Masaż podwodny miejscowy (1 okolica) 30,00
Masaż
7. Masaż suchy częściowy (1 okolica) 37,00
8. Masaż suchy całkowity 111,00
9. Masaż suchy całego kręgosłupa 49,00
10. Masaż limfatyczny ręczny (1 okolica) 61,00
11. Masaż limfatyczny ręczny kończyny górnej 49,00
12. Masaż limfatyczny ręczny kończyny dolnej 74,00
Kinezyterapia
13. Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (staw kolanowy) 34,00
14. Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (staw barkowy) 34,00
15. Ćwiczenia bierne redresyjne (1 okolica) 37,00
16. Ćwiczenia czynno-bierne (1 okolica) 43,00
17. Ćwiczenia ogólnousprawniające 24,00
18. Mobilizacja małych stawów (1 okolica) 49,00
19. Mobilizacja dużych stawów (1 okolica) 49,00
20. Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa 49,00
21. Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa 49,00
22. Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa 49,00
23. Manipulacja 61,00
24. Ćwiczenia czynne w odciążeniu (1 okolica) 12,00
25. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (1 okolica) 12,00
26. Ćwiczenia czynne wolne (1 okolica) 14,00
27. Ćwiczenia czynne wolne z oporem (1 okolica) 12,00
28. Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka lędźwiowego 12,00
29. Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka szyjnego 12,00
30. Ćwiczenia izometryczne (1 okolica) 12,00
31. Nauka czynności lokomocji (chodu) 12,00
32. Inne formy usprawniania – ćwiczenia sprawności manualnej 24,00
33. Inne formy usprawniania – ćwiczenia na przyrządach 24,00
34. Inne formy usprawniania – ćwiczenia samowspomagane (na przyrządach) 1 przyrząd 24,00
35. Inne formy usprawniania – ćwiczenia ogólnousprawniające (rozluźniające, relaksacyjne) 24,00
36. Ćwiczenia wspomagane, prowadzone (1 okolica) 18,00
37. Ćwiczenia równoważne 18,00
38. Indywidualna praca z pacjentem i ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 37,00
Elektrolecznictwo
39. Galwanizacja (1 okolica) 10,00
40. Jonoforeza 10,00
41. Elektrostymulacja (1 okolica) 10,00
42. Tonoliza (1 okolica) 10,00
43. Prądy diadynamiczne (1 okolica) 10,00
44. Prądy interferencyjne (1 okolica) 10,00
45. Prądy TENS (1 okolica) 10,00
46. Prądy Kotza (1 okolica) 10,00
47. Prądy Traberta (1 okolica) 10,00
48. Ultradźwięki miejscowe (1 okolica) 10,00
49. Ultrafonoforeza (1 okolica) 10,00
50. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (1 okolica) 12,00
51. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (1 okolica) 12,00
52. Lampa Solux – naświetlanie promieniami IR (1 okolica) 10,00
53. Laseroterapia punktowa (1 okolica) 10,00
54. Diatermia krótkofalowa (1 okolica) 12,00
Gotowe pakiety zabiegów
1. Przy wykupie 10 zabiegów (jeden rodzaj procedur) Pacjent otrzymuje 5% rabatu.
przykład:
Laseroterapia punktowa (jedna okolica): cena 1 zabiegu 10,00 zł
Standardowa cena pakietu 10 zabiegów: 100 zł;
cena pakietu z 10 zabiegów z rabatem 5%: 95,00 zł.
2. Przy wykupie po 10 zabiegów (dwa rodzaje procedur) Pacjent otrzymuje 10% rabatu.
przykład:
Kąpiel wirowa kończyn dolnych: cena 1 zabiegu 15 zł; cena 10 zabiegów 150 zł
plus
Wyciąg osiowy kręgosłupa odcinka lędźwiowego: cena 1 zabiegu 12; cena 10 zabiegów 120,00 zł,
Standardowa cena pakietu 20 zabiegów (w tym dwa rodzaje procedur): 270 zł,
cena pakietu 20 zabiegów z rabatem 10%: 243 zł
3. Przy wykupie po 10 zabiegów (trzy lub więcej rodzajów zabiegów) Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
przykład:
Masaż limfatyczny ręczny kończyny górnej: cena 1 zabiegu 49,20 zł ; cena 10 zabiegów 490,00 zł.
plus
Kąpiel wirowa kończyn górnych: cena 1 zabiegu 15 zł; cena 10 zabiegów 150,00 zł.
Plus
Ćwiczenia ogólnousprawniające: cena 1 zabiegu 25 zł; cena 10 zabiegów 250,00 zł
Standardowa cena pakietu 30 zabiegów (w tym trzy rodzaje procedur): 890,00 zł
cena pakietu 30 zabiegów z rabatem 15%: 756,50 zł brutto.
4. Dodatkowo oferujemy także zabiegi fototerapii przy pomocy lampy kabinowej emitującej promieniowania UVA i UVB

Przy wykupie od 5 do 9 zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 10% rabatu
Zabieg fototerapii: cena 1 zabiegu to 19,00 zł
przykład:
Cena pakietu 5 zabiegów z rabatem 10%: 85,50 zł
Przy wykupie 10 i więcej zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
Przykład:
Cena pakietu 10 zabiegów z rabatem 15%: 161,50 zł

LP. Proponowane badania / konsultacje Cena*
1. Konsultacja laryngologiczna z tamponadą przednią nosa obustronną 200,00
2. Konsultacja dermatologiczna 80,00
3. Konsultacja ginekologiczna 80,00
4. Konsultacja laryngologiczna 80,00
5. Konsultacja laryngologiczna z laryngoskopią lupową 150,00
6. Konsultacja laryngologiczna z rynoskopią endoskopową 150,00
7. Konsultacja laryngologiczna z punkcją zatoki szczękowej (jednostronną) 150,00
8. Konsultacja laryngologiczna z punkcją zatoki szczękowej (obustronna) 200,00
9. Konsultacja psychiatryczna 80,00
10. Konsultacja laryngologiczna z tamponadą przednią nosa jednostronną 120,00
11. Konsultacja urologiczna 80,00
12. Badania poszerzające konsultację urologiczną: cystoskopia 300,00
13. Badania poszerzające konsultację urologiczną: nefrostomia 750,00
14. Badania poszerzające konsultację urologiczną: cystostomia 400,00
15. Konsultacja urazowo-ortopedyczna 80,00
16. Konsultacja neurologiczna 80,00
17. Konsultacja chirurgiczna 110,00
18. Konsultacja diabetologiczna 80,00
19. Konsultacja okulistyczna 80,00
20. Konsultacja ogólna (POZ) 80,00
21. Konsultacja pediatryczna 80,00
22. Edukacja z zakresu diety/obsługa glukometru (Poradnia Cukrzycowa) 40,00
23. Konsultacja okulistyczna z usunięciem ciała obcego lub innym drobnym zabiegiem okulistycznym (np. usunięcie szwów, płukanie gruczołów łzowych) 130,00
24. Konsultacja okulistyczna dla dzieci 80,00
25. Konsultacja ginekologiczna z cytologią 120,00
26. Konsultacja pulmonologiczna 80,00
27. Porada Geriatryczna z dokumentacją 150,00
28. Konsultacja w poradni rehabilitacyjnej 80,00
29. Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG 120,00
* Podane ceny zawierają 23% VAT w przypadku, gdy konsultacja ma na celu:
1) wydanie poświadczeń stanu zdrowia dla celów uzyskania praw do renty
2) badania lekarskie w celu ustalenia zakresu szkód na osobie dla potrzeb ubezpieczenia
3) badania lekarskie w toku postępowania o błędy w sztuce
4) przygotowanie raportów medycznych dotyczących wyżej wymienionych spraw oraz raportów medycznych opartych o notatki lekarskie bez przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich w wyżej wymienionych sprawach.
Porada Neurologopedy
1. Pierwsza wizyta – kompleksowa diagnoza z wystawieniem zaświadczenia 120,00
2. Pierwsza wizyta – kompleksowa diagnoza (bez zaświadczenia) 100,00
3. Wystawienie zaświadczenia 20,00
4. terapia neurologopedyczna (do wyboru) m. in.:
– ćwiczenia fonacyjne,
– ćwiczenia oddechowe,
– ćwiczenia artykulacyjne w zaburzeniach praksji oralnej, kinestezji narządów mowy;
– ćwiczenia w afazji – praca nad odbudowaniem kompetencji komunikacyjnej – na materiale językowym i obrazkowym z zastosowaniem profesjonalnych materiałów do terapii afazji osób dorosłych;
– ćwiczenia analizatora słuchowego i wzrokowego;
– ćwiczenia grafii;
– ćwiczenia leksji;
-ćwiczenia miofunkcjonalne języka;
– ćwiczenia wzmacniające mięśni szyi, gardła, warg i języka;
– wykorzystanie technik adaptacji posturalnej i technik wspomagających pasaż pokarmowy, dostosowanie optymalnej konsystencji pokarmowej;
– ćwiczenia formowania bolusa pokarmowego;
– ćwiczenia odgryzania;
– ćwiczenia gryzienia;
– ćwiczenia żucia.
80,00
5. dodatkowa usługa (do ceny terapii neurologopedycznej):
– rehabilitacja traktu orofacjalnego (także wewnątrz jamy ustnej);
1. Metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – wybrane elementy; dodatkowo ćwiczenia oddechowe w oparciu o metodę PNF.
2. Z zastosowaniem masażu Shantala.
3. Poprzez stymulację punktów neuromotorycznych twarzy (masaż metodą Castillo Moralesa).
4. Manualne torowanie głosek.
5. Elementy terapii sensorycznej (SI).
6. Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne.
20,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Badania ogólne i lekarskie
1. Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników (bez szkodliwości), z wydaniem zaświadczenia 45,00
2. Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją okulistyczną – praca z monitorem ekranowym, z wydaniem zaświadczenia 85,oo
3. Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją neurologiczną, z wydaniem zaświadczenia 85,00
4. Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z konsultacją laryngologiczną – praca z natężonym wysiłkiem głosowym, z wydaniem zaświadczenia 85,00
5. Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z dwiema konsultacjami (okulista i otolaryngolog lub okulista i neurolog lub otolaryngolog i neurolog), z wydaniem zaświadczenia 130,00
6. Badanie wstępne/okresowe/kontrolne pracowników wraz z trzema konsultacjami (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna), z wydaniem zaświadczenia 170,00
7. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z wydaniem zaświadczenia 35,00
8. Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/okresowe/kontrolne pracowników przy pracy z hałasem (z konsultacją otolaryngologiczną i badaniem: progowa audiometria tonalna) 110,00
Badania lekarskie kierowców
9. Badania kierowców na prawo jazy (bez badań psychologicznych/zmierzchowych/olśnienia) 200,00
10. Badanie kierowców w ramach Kodeksu Pracy (badania wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja neurologiczna, badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
150,00
11. Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria A i B)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
12. Badanie kierowców w ramach ustawy o transporcie drogowym (kategoria C i D)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, badania laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica), progowa audiometria totalna
200,00
13. Badania kierowców w ramach dodatkowych obowiązków służbowych (wstępne/okresowe)
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, GLUC Glukoza (surowica)
150,00
14. Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
w tym: konsultacja lekarza Medycyny Pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna, progowa audiometria totalna badanie laboratoryjne GLUC Glukoza (surowica)
200,00
Badania diagnostyczne
15. EKG 10,00
16. RTG klatki piersiowej P-A 30,00
17. Spirometria 20,00
Badania laboratoryjne
18. Aminotransferaza alaninowa 3,50
19. Aminotransferaza asparaginianowa 3,50
20. Badanie ogólne moczu z osadem 3,50
21. Cholesterol całkowity 3,50
22. Glukoza (surowica) 3,50
23. Morfologia krwi obwodowej (18-parametrowa) 3,50
24. Rozmaz krwi obwodowej (leukogram) 3,50
25. Bilirubina całkowita 3,50
26. Gammaglutamylotransferaza 3,50
27. Kreatynina z GFR 3,50
28. Retikulocyty 3,50
29. Płytki krwi 3,50
Pozostałe
30. Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy 20,00
Badania psychologiczne i okołopsychologiczne
Badania realizowane przez podwykonawcę. W przypadku zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 41-30-523)
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
1. Otwarcie zatoki szczękowej 3000,00
2. Operacja zatok obocznych nosa (FESS z nawigacją) 7000,00
3. Septoplastyka 3500,00
4. Operacja krtani metodą KLEINSASSERA 3000,00
5. Tonsillectomia w znieczuleniu ogólnym 3000,00
6. Adenotomia z użyciem noża Shaver 3000,00
7. Plastyka podniebienia miękkiego Ravor plastyka małżowin nosowych 2500,00
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Pracowania EMG (badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych – ENG)
1. EMG nerw pośrodkowy badanie w kierunku cieśni nadgarstka (jedna ręka) 60,00
2. Potencjały wywołane (wzrokowe) 90,00
3. Badanie jednego nerwu włókien ruchowych i czuciowych z falą F 70,00
4. Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyn dolnych (6 nerwów) 190,00
5. Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyn górnych (4 nerwy) 160,00
6. Badanie splotu barkowego i nerwów obwodowych tej samej kończyny (elektroda wielorazowa) 170,00
7. Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych 4-kończynowe (polineuropatia) 320,00
8. Badanie splotu barkowego i nerwów obwodowych tej samej kończyny (elektroda jednorazowa) 180,00
9. Badanie nerwu łokciowego w kierunku zespołu rowka 70,00
10. Badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych kończyny górnej i dolnej (1 strona ciała) 5-6 nerwów (wariant skrócony polineuropatii) 150,00
11. Badanie jednego nerwu w kilku miejscach stymulacji 80,00
12. Badanie dowolnego nerwu włókien ruchowych i czuciowych 70,00
Pracownia EEG
13. Badanie EEG z opisem 80,00
Pozostałe Pracownie i Badania
14. KTG (45 min) 40,00
15. EKG spoczynkowe bez opisu 11,00
16. Kriochirurgia (jeden zabieg do 3 zmian skórnych) 60,00
17. Mykologia 45,00
18. Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 100,00
19. Testy naskórkowe (płatkowe) 145,00
20. Szkoła Rodzenia – 1 spotkanie 30,00
21. Zabiegi fototerapii przy pomocy lampy kabinowej emitującej promieniowania UVA i UVB 19,00
22. Iniekcja domięśniowa (usługa bez kosztu leku) 11,00
23. Iniekcja dożylna (usługa bez kosztu leku) 13,00
24. Iniekcja podskórna (usługa bez kosztu leku) 10,00
25. Pomiar poziomu cukru glukometrem 5,00
26. Monitorowanie EKG 24h metodą Holtera 100,00
27. Monitorowanie RR 24h metodą Holtera 100,00
28. Echokardiografia 80,00
29. Szkoła Rodzenia – 10 spotkań 250,00
Przy wykupie od 5 do 9 zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 10% rabatu
Zabieg fototerapii: cena 1 zabiegu to 19,00 zł
przykład:
Cena pakietu 5 zabiegów z rabatem 10%: 85,50 zł
Przy wykupie 10 i więcej zabiegów fototerapii Pacjent otrzymuje 15% rabatu.
Przykład:
Cena pakietu 10 zabiegów z rabatem 15%: 161,50 zł
LP. Cena
Transport Sanitarny
1. Koszt przejazdu za kilometr przy udziale świadczeniodawcy 60% 1,50
2. Koszt przejazdu za każdą rozpoczętą godzinę przy udziale świadczeniodawcy 60% 18,00
3. Koszt przejazdu za kilometr przy udziale świadczeniodawcy 100% 2,50
4. Koszt przejazdu za każdą rozpoczętą godzinę przy udziale świadczeniodawcy 100% 30,00
Pozostałe usługi
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
4. Kserokopia dokumentacji medycznej (1 strona) 0,77
5. Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (1 strona) 7,71
6. Elektroniczny wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 7,71
7. Przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową 3,84
8. Opłata rejestracyjna przy zawarciu umowy o świadczenie usług – za każdą umowę 200,00
9. Wydruk na kliszy obrazu badań TK i MR (1 klisza) 11,20
10. Przechowywanie zwłok osób zmarłych dłużej niż 72 godziny – za pierwszą dobę 75,00
11. Przechowywanie zwłok osób zmarłych dłużej niż 72 godziny – za każdą kolejną dobę 90,00
LP. cena 1 punktu = 2,00 zł netto (przy zamówieniu o wartości do 50 000 zł rocznie)
cena 1 punktu = 1,50 zł netto (przy zamówieniu o wartości powyżej 50 000 zł rocznie)
wartość (pkt) Cena z 23 % VAT
1. Duży zestaw narzędzi (duża taca; 2 x papier) 20 49,20
2. Średni zestaw (mała taca; 2 x papier) 10 24,60
3. Mały zestaw (10-20 narzędzi; 2 x rękaw pap-folia) 8 19,68
4. 1-10 narzędzi (2 x rękaw pap-folia) 5 12,30
5. 1 narzędzie (1 x rękaw pap-folia) 2 4,92
6. Materiał opatrunkowy (konfekcja na zamówienie; 1 x rękaw pap-folia) 3 7,38
7. Materiał opatrunkowy (duży pakiet; 2 x rękaw pap-folia) 4 9,84
8. Bielizna operacyjna (5-6 prześcieradeł; 2 x papier) 10 24,60
9. Bielizna operacyjna (10 kompresów dużych; 2 x papier) 10 24,60
10. Bielizna operacyjna (5 kompresów dużych; 2 x papier) 5 12,30
11. Bielizna operacyjna (5-6 kompresów średnich; 2 x papier) 5 12,30
12. Drobne narzędzia, kable do 30cm (sterylizacja tlenkiem etylenu; 2 x rękaw) 4 9,84
13. Narzędzia dłuższe (2 x rękaw) 5 12,30
14. Długie narzędzia 10 24,60
15. Duże zestawy (2x rękaw lub 2 x papier) 20 49,20
16. Kilka narzędzi (2 x rękaw) 6 14,76
LP. Proponowane badania / konsultacje Cena
Oddział Anestezjologii – Znieczulenia
1. Znieczulenie dożylne do 30 min 180,00
2. Znieczulenie dożylne całkowite od 30 do 60 min. 350,00
3. Sedacja i nadzór intensywny do 2 h 300,00
Pozostałe Procedury Zabiegowe
1. Tracheotomia (bez użycia materiałów) 1000,00