Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – finał reorganizacji

14 września, 2018

12 września zorganizowane zostało w siedzibie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego spotkanie prasowe dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Przybyłych przywitał Pan Prezes Zarządu Szpitala Artur Nowak oraz Pani Dyrektor Aneta Kawka. Gospodarzem spotkania był Pan Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, obecni byli również Zastępcy Prezydenta Miasta: Pani Anna Jedynak i Zbigniew Byszewski. Wśród zebranych było także kierownictwo i przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta.

Podczas spotkania omawiano bieżące działania i inicjatywy a także plany Miasta Sosnowca zaprezentowane zostało także Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień wchodzące w skał struktur naszego szpitala, które w bieżącym miesiącu rozpoczęło prace w nowo wyremontowanym budynku.

Pan Damian Zdrada wieloletni Kierownik Centrum przedstawił cel i ofertę CPiLU oraz oprowadził zebranych po nowej siedzibie. Do użytku pacjentów i podopiecznych oddana została powierzchnia (na pierwszym piętrze obiektu przy ul. Szpitalnej) 362 m2 w skład, której wchodzą strefy:

  • wejście i komunikacja,
  • hol główny wraz z recepcją i szafkami dla pacjentów,
  • sale terapii i gabinety,
  • pomieszczenia dla personelu,
  • zaplecze sanitarne oraz związane z utrzymaniem czystości.

 

Budynek spełnia oczekiwania twórców Centrum, których głównym celem było stworzenie miejsca przyjaznego dla osób uzależnionych. Celem Placówki jest takie leczenie, gdzie najważniejsza jest poprawa funkcjonowania społecznego i zdrowia psychicznego pacjentów. Centrum pomaga zarówno osobom uzależnionym od alkoholu, jak również narkotyków i od innych czynności, których wachlarz ciągle się powiększa. CPiLU prowadzi również psychoterapię dla rodzin osób uzależnionych (tzw. współuzależnienie i DDA). Od niedawna przyjmuje także dzieci i młodzież.

Centrum to organizacja, która spełnia kluczową rolę w realizacji gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w szerokim tego słowa znaczeniu, realizując przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Ośrodek służy mieszkańcom, szczególnie środowiskom narażonym i podatnym na uzależnienia, a także współpracuje z innymi instytucjami, tworząc zintegrowany system pomocy i wsparcia. Stanowi rolę gminnego koordynatora działań wszystkich organizacji gminnych z prowadzonymi w formie stowarzyszeń klubami abstynenckimi, kuratorami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi.

Tak wszechstronne działania Centrum są możliwe dzięki pozyskanym źródłom finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale i Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Sporą część środków dokłada również Gmina. Urząd finansuje psychoterapię dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w formie poradni i oddziału dziennego. Z budżetu Miasta przeznacza się na ten cel ok. 650 tys. zł rocznie, z których opieką objętych jest ok. 1300 mieszkańców Sosnowca mających problem z uzależnieniami w tym głównie od alkoholu.

W ostatnim czasie, z inicjatywy Miasta, uruchomiono poradnię terapii uzależnień dla dzieci  i młodzieży. Źródłem finansowania poradni jest program przeciwdziałania narkomanii dzieci. Z opieki korzysta ok. 60 dzieci rocznie. Można powiedzieć, że na tę chwilę w/w poradnia zabezpiecza potrzeby gminy w tym zakresie.

Fakt, iż z oferty Centrum korzysta rocznie 1300 osób rocznie świadczy, że system rozwiązywania problemów uzależnień w Sosnowcu działa na dobrym poziomie. Mamy nadzieję, że za kilka lat równie dobrze będzie działał w mieście system przeciwdziałania zrachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. Do czego ma doprowadzić nowoutworzona poradnia, pracująca bezpośrednio na rzecz dzieci i ich rodzin, a także współpracując z instytucjami zajmującymi się opieką i edukacją dzieci i młodzieży.

Wybudowanie nowej siedziby Centrum kosztowało 2.433.991,06 zł  w tym, że środków Budżetu Gminy przekazano kwotę 2.158.132,29. Aktualnie trwają ostatnie zakupy doposażenia Centrum, na co Gmina przeznaczyła środki w wysokości ok. 50 tys. zł.

 

Dane adresowe:

Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Rejestracja: 32 4130161

Godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 20.00

Wtorek – piątek 7.00 – 19.00

 

Szczegółowa oferta Centrum – www.szpital.sosnowiec.pl/nasza-dzialalnosc-2/centrum-psychoterapii-i-leczenia-uzaleznien/