Czy pacjent ma wpływ na wyniki badań laboratoryjnych?

7 marca, 2018

Czy pacjent ma wpływ na wyniki badań laboratoryjnych? – taki ciekawy obszar był omawiany podczas wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wyższej Szkle Humanitas w Sosnowcu prowadzonego w ramach cyklicznej współpracy.
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Joanna Pierzchała podzieliła się wiedzą i ogromną praktyką z seniorami w tym opowiedziała o roli diagnostyki laboratoryjnej w procesie leczenia pacjenta.
Wykładowczyni opowiedziała, jak właściwie przygotować się do badań laboratoryjnych, przekazała także zalecenia co do czasu i częstotliwości wykonywania przykładowych oznaczeń z krwi i moczu.
Pani Joanna przybliżyła również słuchaczom jak ich nawyki, w tym aktywność ruchowa, dieta, czy używki, mogą realnie wpływać na wynik badania.

Wykład poprzedzony był prezentacją przedstawiającą świadczenia Dziennego Oddziału Psychiatrycznego „Odnaleźć Siebie”* poprowadzoną przez Koordynatora Projektu Agnieszkę Płazak.

* Program „Odnaleźć Siebie” – deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

UTW 28.02.2018