Dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

15 grudnia, 2020

Uprzejmie informujemy, że dzięki dotacji udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. zrealizował w 2020 roku zadania związane z ochroną zdrowia, w związku ze stanem epidemicznym na terenie Sosnowca.

W ramach udzielonej dotacji dokonano w szczególności wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego, tj.:
videolaryngoskop z wyposażeniem, kardiostymulator zewnętrzny, rękojeść do shavera laryngologicznego, analizator parametrów krytycznych, aparat do znieczulenia z wyposażeniem, 6 monitorów funkcji życiowych na podstawie jezdnej, 6 pulsoksymetrów stacjonarno-transportowych oraz wykonano inne inwestycje konieczne do realizacji wyżej wymienionych zadań, w tym w zakresie dyslokacji medycznych komórek organizacyjnych na potrzeby COVID-19.

Wartość dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 887 400,00 zł