Dofinansowanie ze środków GZM

23 września, 2021

Dzięki dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji  realizuje w 2021 roku zadanie pn.: „Zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczenia zagrożenia epidemicznego – zakup aparatu ultrasonograficznego z głowicą liniową, sektorową, convex i UKG”.

W ramach dotacji zakupiona zostanie nowoczesna aparatura medyczna w postaci aparatu ultrasonograficznego.

Nazwa programu: umowa nr PI.3152.12.2.2021

Kwota wsparcia: 140 200 zł