est pozwolenie na budowę BLOKU OPERACYJNEGO !

26 marca, 2010

Prezydent Miasta Sosnowca dnia 14 października 2009r. zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dodatkowego pawilonu w Szpitalu Miejskim w lokalizacji przy ul. Zegadłowicza 3. Oznacza to, że można przystąpić do wyłonienia wykonawcy prac budowlanych obiektu o powierzchni zabudowy 1 498 m2 i powierzchni użytkowej 3 781 m2. Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje naziemne i piwnice. Przedsięwzięcie jest zasadniczym elementem restrukturyzacji opisanej w Planie Strategicznym Rozwoju Szpitala w latach 2008-2014. 21 listopada 2008r. kiedy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie projektu. Umowę z wykonawcą podpisano 24 marca 2009r., a kompletna dokumentacja została Szpitalowi przekazana 21 sierpnia 2009r.

 

Na 1 piętrze ulokowano Centralny Blok Operacyjny składający się z części:
1. operacyjnej (podzielonej na strefę czystą i brudną) z sześcioma salami operacyjnymi z pomieszczeniami przygotowania personelu i pacjentów, magazynem sprzętu jednorazowego, RTG, pomieszczeniami porządkowymi, pomieszczeniem salowych, śluzami (fartuchowa i materiałowa), pomieszczeniami segregacji, mycia i suszenia sprzętu, a także ekspedycją materiałów do laboratorium,
2. wybudzeniowej – pooperacyjnej z siedmiostanowiskową salą pooperacyjną wraz ze stanowiskiem dozorowym personelu, pokojem instrumentariuszek i pokojem lekarzy, sanitariatami dla personelu, a także dźwigiem typu gastronomicznego do poziomu przyziemia, digestorium, ścienną kasetą (okienko podawcze), brudownikiem i pomieszczeniami porządkowymi.