Informacja o zmianie wyznaczonych terminów badań radiologicznych

15 maja, 2019

W związku z grupową absencją chorobową pracowników w grupie zawodowej techników elektroradiologii uprzejmie informujemy, że planowe zabiegi, na które zapisani są aktualnie nasi pacjenci zostają przełożone na termin późniejszy.

O nowym terminie udzielania świadczenia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.