Informacja w sprawie wznowienia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów pielęgniarstwa

15 lipca, 2020

Informujemy, że od 15.07.2020 r. decyzją Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. wznowione zostają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla studentów na kierunku pielęgniarstwo.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, każda osoba zgłaszająca się do naszej placówki celem odbycia praktyk kierowana jest dodatkowo na badanie w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, student wypełnia również ankietę oraz odbywa szkolenie dotyczące zakażenia koronawirusem oraz środków ochrony indywidualnej. W danej komórce organizacyjnej równoczasowo mogą odbywać praktykę dwie osoby.