Jakość, jakość i jeszcze raz jakość

12 czerwca, 2015

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. wciąż zmienia się na lepsze. Obok milionowych inwestycji polegających na remontach kolejnych oddziałów i pomieszczeń oraz zakupu nowoczesnego sprzętu, placówka równolegle prowadzi szereg działań polegających na wdrażaniu systemów poprawy jakości. Efektem jest uzyskanie w tym roku Certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj. ISO 9001:2008 – system zarządzania jakością, ISO 14001:2004 – system zarządzania środowiskiem, PN/N 18001:2004 – system zarządzania BHP. Oznacza to wysoką jakość zarządzania szpitalem z myślą o pacjentach i jego rodzinie.
– Głównym celem Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy – podkreśla Artur Nowak, Prezes Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. – W trosce o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania Szpitala na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu, w naszym Szpitalu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 – wylicza Prezes Nowak.
Zintegrowany System Zarządzania jest gwarancją wysokiej jakości usług i zadowolenia pacjenta oraz zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Jest to jeden udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności Szpitala. Warto podkreślić, że wspomniane Certyfikaty są przede wszystkim potwierdzeniem dobrego funkcjonowania Szpitala, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i kadry zarządzającej. Wartością dodaną są korzyści komercyjne i prestiżowe.
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. poddał się także rygorystycznej ocenie standardów akredytacyjnych w zakresie świadczonych usług medycznych, warunków pobytu i obsługi Pacjenta oraz zarządzania, dokonanej przez wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Wizyta odbyła się w ramach Programu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” i zaowocowała pozytywną rekomendacją dla Szpitala udzieloną przez wizytatorów.
Pozytywna opinia niezależnych ekspertów o naszym Szpitalu jest dla nas powodem do dumy i niewątpliwie ogromnym sukcesem. Nie oznacza to jednak, że spoczniemy na laurach. W pierwszej kolejności wyeliminujemy drobne niedociągnięcia, które nam wskazano i nadal będziemy poprawiać jakość świadczonych usług dla dobra naszych Pacjentów. 

ISO90012008 ISO140001