Jest nadzieja, że w 2011 roku ruszy Oddział Geriatryczny…

9 listopada, 2011

Szpital spełnił wszystkie wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, aby możliwe było zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu hospitalizacji w rodzaju: geriatria.
Dnia 31 października 2011r. Wojewoda Śląski wydał zaświadczenie o wpisie do księgi rejestrowej Szpitala – 20-sto łóżkowego Oddziału Geriatrycznego.
NFZ ogłosił już konkurs ofert na zawieranie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie geriatrii na terenie miasta Sosnowca, do którego Szpital zamierza przystąpić.
W przypadku uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Oddział Geriatryczny zostanie uruchomiony w tymczasowo przeznaczonych dla tego celu pomieszczeniach.
Aktualnie trwają prace projektowe, a w przyszłym roku planuje się dokonać modernizacji obszaru przeznaczonego na docelową lokalizację Oddziału.