Komunikat dla Pacjentów CPiLU

13 maja, 2021

Szanowni Pacjenci Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

W trosce o zapewnienie odpowiedniego do potrzeb mieszkańców dostępu do psychoterapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych, od 2012 przystępowaliśmy do konkursu ogłaszanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na program terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Nasze wnioski były rozpatrywane pomyślnie, doceniane były wysokie kwalifikacje kadry i szeroki wybór świadczeń. Z oferty corocznie korzystało kilkaset osób. Również na rok 2021 wystąpiliśmy z takim wnioskiem a nasza oferta została wybrana do realizacji i znajduje się na liście wniosków wybranych w konkursie – pod numerem 43 (link do ogłoszenia:  https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10960312) z przewidywanym terminem realizacji od 11 stycznia 2021.

Ministerstwo Zdrowia w dniu 27 kwietnia 2021 odmówiło nam jednak podpisania umowy o realizację programu przedstawiając argumenty, które w naszej ocenie nie powinny mieć wpływu na podjęcie decyzji o odmowie podpisania umowy. Są one bowiem związane z kwestiami formalno-prawnymi, które w żaden sposób nie wpływają na proces udzielania świadczeń. Niniejszym ogłoszenie, o którym mowa wyżej wprowadza nieprawdziwe wrażenie, jakoby program jest nadal u nas realizowany.

Sytuacja ta skutkuje zmniejszeniem dostępności do leczenia, wydłużeniem terminów wizyt i czasowym zawieszeniem udzielania niektórych świadczeń. Wiemy, że wiele osób dzwoni z prośbą o ustalenie terminu wizyty i dowiaduje się, że limit przyjęć na dany miesiąc został wyczerpany. Szczególnie dotyczy to tych pacjentów, którzy dotychczas korzystali z programu terapii uzależnień behawioralnych. Bardzo nam przykro, że doszło do takiej sytuacji. Zapewniamy, że uczyniliśmy wszystko, aby te świadczenia były realizowane. Jednak pomimo naszych działań  Ministerstwo Zdrowia nie zmieniło stanowiska.

Czynimy jednak starania, aby zapewnić właściwy dostęp do leczenia osobom, które ze względu na problemy z hazardem, uzależnieniem od gier, Internetu, zakupów, seksu i innych uzależnień behawioralnych znalazły opiekę w naszej placówce.

Prosimy jednak o cierpliwość, gdyż wymaga to wielu zmian organizacyjnych. Mamy nadzieję, że wkrótce przedstawimy ofertę leczenia uzależnienia od hazardu w oparciu o inne środki.

Jednocześnie zapewniamy, że powyższa sytuacja nie ma wpływu na dostępność do leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin, które jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ze środków Gminy Sosnowiec oraz programu unijnego „Stawić czoło uzależnieniu”.