Komunikat Szpitala w sprawie zdarzenia z dnia 18.03.2019r.

25 marca, 2019

Szanowni Państwo,
w związku z ostatnim wydarzeniem w szpitalu, chcielibyśmy, mając na celu pełną przejrzystość działań szpitala odpowiedzieć na Państwa pytania.
Ponieważ, w niektórych z publikacji medialnych pojawiają się też informacje, które po weryfikacji okazują się nieprawdziwe, mamy nadzieję, że otwartość z naszej strony pozwoli na pełne wyjaśnienie wątpliwości i przedstawienie stanu faktycznego.

Raz jeszcze chcę podkreślić, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sytuacji, która zdarzyła się w szpitalu, a Rodzinie Pacjenta przekazuję szczere wyrazy współczucia i żalu.

Jako Prezes Szpitala, pełniący tę funkcję zaledwie od 2 miesięcy, miałem świadomość wyzwań stojących przed placówką, a które należało podjąć. W tym momencie, poza dbałością o najlepszą, w pełni profesjonalną i niebudzącą żadnych wątpliwości opiekę nad pacjentami (zapewniam, że każdy potrzebujący pomocy na izbie przyjęć – ją otrzyma) – moim priorytetem jest wyjaśnienie tego zdarzenia i wyciągnięcie z niego wszystkich odpowiednich wniosków i konsekwencji.

Współpracujemy i deklarujemy pełną otwartość we współpracy z wszystkimi służbami zajmującymi się wyjaśnieniem sprawy: prokuraturą, policją oraz Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, który w dniu dzisiejszym rozpoczął kontrolę. W szpitalu pracuje także komisja ds. zdarzeń niepożądanych, na której raport czekamy. Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy – lekarz prowadzący tego pacjenta, nie pełni swoich obowiązków.

Deklarując pełną otwartość, prosimy jedynie o zrozumienie, że jako szpital jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, przez co nie możemy przekazać opinii publicznej szczegółów dotyczących zdrowia i leczenia danego pacjenta. Przekazujemy, odnosząc się do pojawiających się głosów o niepodjęciu działań przez pracowników szpitala, informację o przebiegu, typie i kolejności
10 badań i konsultacji udzielonych temu pacjentowi w Izbie Przyjęć w dniu 18 marca, precyzując dokładne godziny ich wykonania:
1. Zgłoszenie się pacjenta na Izbie Przyjęć w dniu 18.03.2019 r.
2. Godzina 10.33 rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć
3. Godzina 10.45 zlecenie badania z zakresu diagnostyki obrazowej
4. Godzina 12.21 wynik badania z zakresu diagnostyki obrazowej
5. Godzina 12.25 zlecenie konsultacji lekarskiej
6. Godzina 13.33 zlecenie badania z zakresu diagnostyki obrazowej
7. Godzina 13.34 zlecenie kolejnego badania z zakresu diagnostyki obrazowej
8. Godzina 13.36 zlecenie następnego badania z zakresu diagnostyki obrazowej
9. Godzina 14.15 wynik badania diagnostycznego
10. Godzina 14.17 wynik kolejnego badania diagnostycznego
11. Godzina 15.20 zlecenie badania laboratoryjnego
12. Godzina 16.02 wynik badania laboratoryjnego
13. Godzina 16.40 wynik konsultacji lekarskiej
14. Godzina 16.53 zlecenie kolejnej wymaganej konsultacji lekarskiej
15. Godzina 17.52 wynik konsultacji lekarskiej
16. Godzina 18.09 zlecenie następnej konsultacji lekarskiej
17. Godzina 18.28 zlecenie kolejnych badań laboratoryjnych
18. Godzina 19.26 konsultacja lekarska
19. Godzina 19.46 wynik konsultacji lekarskiej
20. Godzina 20.03 zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych
21. Godzina 20.05 zlecenie badania z zakresu diagnostyki obrazowej
22. Godzina 20.12 wynik badań laboratoryjnych
23. Godzina 20.38 wynik badania z zakresu diagnostyki obrazowej
24. Godzina 19.26 – 22.05 kontynuacja procedur diagnostyczno- leczniczych

O pozostałych ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Gdyby ktoś z Państwa posiadał jeszcze jakieś informacje, które mogą pomóc wyjaśnić tę sprawę – bardzo prosimy o przekazanie ich do dyrekcji szpitala.

Głównym celem naszych działań jest zapewnienie, by nasi pacjenci czuli się bezpiecznie, mogli powierzyć zdrowie swoje lub swoich bliskich ufając i mając pewność, że zostaną otoczeni opieką i troską. Dlatego nie spoczniemy dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona,
a od osób winnych tego zdarzenia nie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Podejmiemy też działania, które mam nadzieję pozwolą odbudować Państwa zaufanie (zweryfikujemy
lub wprowadzimy nowe zasady, które to zapewnią) i nie pozwolą, by podobna sytuacja kiedykolwiek się powtórzyła.

Mam świadomość, że będzie to proces wymagający czasu i zaangażowania, dlatego odbyłem w tym celu spotkanie z załogą szpitala, która w pełni rozumie sens podejmowanych działań.

Prezes Zarządu
Dariusz Skłodowski