• Strona główna
  • Aktualności
  • KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 DLA PODMIOTÓW, KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ SZCZEPIEŃ W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 DLA PODMIOTÓW, KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ SZCZEPIEŃ W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

7 stycznia, 2021

Miejsce szczepienia: ul. Szpitalna 1, /wejście przez główną bramę przez szlaban na dziedziniec szpitala, proszę kierować się zgodnie z oznakowaniem/.

Termin: zgodnie z harmonogramem

Odpowiedzialni: PRACODAWCA/KIEROWNIK JEDNOSTKI

 

Szanowni Państwo,

W celu sprawnego przeprowadzenia akcji szczepień przeciwko COVID 19, PROSZĘ o uważne zapoznanie się i ZASTOSOWANIE do poniższych informacji:

Dla sprawnego przebiegu rejestracji osób na szczepienie proszę przygotować bezwzględnie wszystkie następujące informacje i umieścić je w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 w formacie edytowalnym /nie scan lub pdf/ – (plik ten wysyłacie Państwo jedno czasowo w trakcie rozmowy z koordynatorem):

a) dane jednostki/praktyki/podmiotu, e-mail kontaktowy, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za proces szczepień Państwa praktyki/jednostki/placówki,

b) imię i nazwisko osoby/osób które wyraziły chęć do szczepienia przeciw Covid 19 i zgłosiły się do dnia 12.2020 r. w Państwa praktykach bądź jednostkach,

c) osoby te muszą mieć zweryfikowaną informację, iż posiadają w IKP, wystawione e-skierowanie /nie drukujemy go/ W tym celu proszę zalogować się na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i postępować zgodnie ze wskazówkami

d) na liście umieszczamy WYŁĄCZNIE osoby, których druki oświadczeń zostały dostarczone do szpitala. Dla osób które zgłosiły się do szczepień po 28.12.2020 r. i ich druki trafiły do szpitala – terminy będą ustalane na nowo.

– terminy szczepień ( z podmiotami lub indywidualnymi praktykami) ustalane będą przez Państwa bezpośrednio poprzez kontakt z Koordynatorem ds. szczepień Covid-19 (dr n. o zdr. Anna Pisany-Syska tel. 782-515-101; mail: asyska@szpital.sosnowiec.pl) – w imieniu pracowników termin ustala KIEROWNIK JEDNOSTKI LUB OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTU.

TERMINY SZCZEPIEŃ USTALANE SĄ OD DNIA  08.01.2021 wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –  14.00

– termin szczepień dla danej grupy pracowników zostanie dodatkowo przekazany na wskazany przez Państwa adres mailowy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPOZNANIE I SKUTECZNE POWIADOMIENIE PRACOWNIKÓW DANEGO PODMIOTU SPOCZYWA NA JEGO KIEROWNIKU/ OSOBIE ZARZĄDZAJĄCEJ/

– po wyznaczeniu terminu szczepienia, należy potwierdzić swoją obecności zgodnie z harmonogramem (data i godzina) – obowiązek ten spoczywa na KIEROWNIKU danego podmiotu. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zaszczepienie (np. choroba lub stan tuż po jej przejściu, gorączka, infekcja, inne przeciwwskazania) należy niezwłocznie poinformować Koordynatora ds. szczepień COVID-19 (dr n. o zdr. Anna Pisany-Syska tel. 782-515-101).

– w dniu szczepienia bardzo proszę o punktualność i wziąć z sobą DOWÓD OSOBISTY, oraz wydrukować kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego (załącznik nr 2) wypełnić WYŁĄCZNIE część znamionową (dane imienne). Pracodawcy winni zapewnić pracownikom wskazany dokument – do pobrania, zamieszczony pod niniejszą informacją. Skrócone informacje dla pacjenta – do zapoznania, również załączone,

BARDZO PROSZĘ O ZDYSCYPLINOWANIE I POWAŻNE POTRAKTOWANIE SPRAWY, TERMINY ŻYWOTNOŚCI SZCZEPIONKI SĄ BARDZO KRÓTKIE.

INFORMACJA DODATKOWA:

Ważność e-skierowania na szczepienie wynosi 60 dni. Osoby, które ze względów medycznych nie będą mogły się zaszczepić winny skontaktować się z Koordynatorem ds. szczepień COVID-19.

ZAŁĄCZNIK 1

KWESTIONARIUSZ