Modernizacja Przychodni.

23 stycznia, 2014

Dobiegająca końca modernizacja segmentu zachodniego (przychodni) Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. pod nazwą: „Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz przebudową parterowego łącznika wraz z termomodernizacją segmentu zachodniego” pozwoli niepełnosprawnym oraz pozostałym pacjentom na korzystanie z zakupionej nowoczesnej windy.

Przebudowa dźwigu osobowego będzie dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Wartość projektu wynosi ponad 330 400,00 zł.
Wysokość dofinansowania PFRON wyniesie 150 000 zł.

Dzięki temu przedsięwzięciu, współfinansowanemu ze środków Funduszu, Szpital przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.