Nowy Blok Operacyjny.

26 marca, 2010

Dnia 24.03.2009 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej pawilonu szpitalnego, dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych, zlokalizowanego na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3.

Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu partnerem Szpitala zostało Biuro Architektoniczne Gorgoń z siedzibą w Katowicach. Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 150 dni od dnia jej podpisania. Pierwsze rusztowania powinny stanąć już w marcu przyszłego roku. Budowa centralnego bloku operacyjnego w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 jest kolejnym ważnym krokiem, realizacją zadania inwestycyjnego z planu strategicznego rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014.