Odbiór odzieży z depozytu szpitalnego

12 kwietnia, 2021

W związku z trwającym stanem pandemii i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, wzywamy wszystkie uprawnione osoby do zgłoszenia się do depozytu szpitalnego celem odebrania rzeczy osobistych pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu, którzy taką hospitalizację zakończyli, ale rzeczy osobistych do dnia dzisiejszego nie odebrano.

W przypadku osób, które hospitalizację zakończyły do 31.12.2020 r. odbioru należy dokonać w terminie do 23 kwietnia 2021 r., dla pacjentów, których hospitalizacja trwała do końca I kwartału 2021 r. – do 23 maja 2021 r. Po tym czasie rzeczy pozostawione w depozycie przekazane zostaną do utylizacji.