• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH NR 01/01/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH NR 01/01/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

3 lutego, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 01/01/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne

Zakres I: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć przez       lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji zakresu chorób wewnętrznych.

Zakres II: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu działalności zachowawczej w Oddziałach zachowawczych i Izbie Przyjęć w czasie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów specjalności zachowawczych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, jako drugi lekarz dyżurny razem z lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Informacja – Przedłużenie terminu składania Ofertprz

Rozstrzygnięcie Konkursu