• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII NR 07/02/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII NR 07/02/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

2 marca, 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 07/02/2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: leczenie ambulatoryjne

 

Zakres I  :   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej  przy ul Szpitalnej 1 przez  lekarzy specjalistów z dziedziny laryngologii, otolaryngologii lub otorynolaryngologii  oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu otorynolaryngologii.

Zakres II  :  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii  w Poradni Otolaryngologicznej  przy ul Zegadłowicza 3 przez  lekarzy specjalistów z dziedziny laryngologii, otolaryngologii lub otorynolaryngologii.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie rozstrzygnięcia Por Otolaryng