• Strona główna
  • Konkurs ofert: udzielanie świadczeń w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień (składanie ofert do dn. 12.07.2021 do godz. 10:00)
Konkurs ofert: udzielanie świadczeń w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień (składanie ofert do dn. 12.07.2021 do godz. 10:00)

1 lipca, 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 02/2021/06

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.)

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Internet: www.szpital.sosnowiec.pl

Tel.: 032 41-30-111, fax :032 41-30-112

(Udzielający zamówienia)

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zakres : Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu