• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMOWO KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH TECHNOLOGII CYFROWYCH ORAZ ICH RODZIN, NR 01/06/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.06.2023 GODZ. 12:00) – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 30.06.2023 GODZ.14.00
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMOWO KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH TECHNOLOGII CYFROWYCH ORAZ ICH RODZIN, NR 01/06/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.06.2023 GODZ. 12:00) – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 30.06.2023 GODZ.14.00

7 lipca, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne

Zakres I: realizacja świadczeń zdrowotnych w formie porady diagnostycznej psychologicznej, oraz porady psychologicznej

Zakres II: realizacja świadczeń zdrowotnych w formie sesji psychoterapii

Zakres III: realizacja świadczeń zdrowotnych w formie sesji psychoterapii grupowej

Zakres IV: realizacja świadczeń zdrowotnych w formie sesji psychoedukacji

Zakres V: realizacja świadczeń zdrowotnych w formie sesji psychoterapii rodzinnej

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie rozstrzygnięcia