• Strona główna
  • OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE KOMERCYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ , NR 03/06/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 26.06.2023 GODZ. 10:00)- ROZSTRZYGNIĘTY
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE KOMERCYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ , NR 03/06/2023 (SKŁADANIE OFERT DO DNIA 26.06.2023 GODZ. 10:00)- ROZSTRZYGNIĘTY

29 czerwca, 2023

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

Tel.: 032 41-30-111,  fax: 032 41-30-112,

www.szpital.sosnowiec.pl

ogłasza konkurs na:

Rodzaj świadczeń: komercyjne świadczenia zdrowotne udzielane w Poradni Kardiologicznej

Zakres: udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w Poradni Kardiologicznej przy ul. Szpitalnej 1, polegających na udzielaniu porad/konsultacji, wykonaniu badań: holter EKG, holter RR, echokardiografii.

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie Konkursu